Wywiady pogłębione

Wywiady pogłębione – w skrócie IDI (In-Depth-Interview) – to jedna z metod badań jakościowych. Wywiad pomaga nam dogłębnie zrozumieć odbiorcę i dotrzeć do jego potrzeb, motywacji czy problemów.

 

  • Kogo badamy?
    Do badania zapraszamy obecnych lub potencjalnych użytkowników produktu lub usługi, którzy odpowiadają na pytania badacza zadawane według wcześniej przygotowanego scenariusza.
  • Jak badamy?
    Scenariusz obejmuje listę zagadnień i pytań, jednak kolejność ich zadawania jest uzależniona od naturalnego biegu rozmowy. W trakcie wywiadu badacz pogłębia zagadnienia, czyli zadaje dodatkowe pytania o kwestie, które pojawiły się podczas rozmowy i są istotne z punktu widzenia analizowanego tematu.

Co zyskasz inwestując w wywiady pogłębione?

Zrozumienie potrzeb potencjalnych odbiorców usługi jest kluczowe w projektowaniu zorientowanym na użytkownika – User Centered Design. Wnioski z badania posłużą nam do opracowania Persony oraz Customer Journey.

Wywiad pogłębiony stosujemy jako samodzielną technikę, np. aby wyeksplorować potencjał na rozwiązania cyfrowe wśród określonej grupy odbiorców, lub jako uzupełnienie innych badań, np. testów użyteczności czy eyetrackingu.

Zastanawiasz się, czy wywiady pogłębione sprawdzą się w Twoim projekcie?