Business Model Canvas

Business Model Canvas to narzędzie stworzone do opracowania modelu biznesowego. Inaczej mówiąc, to szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

  • Jak powstaje?
    Nad canvasem pracujemy w interdyscyplinarnym zespole, bazując na danych na temat otoczenia biznesowego, grup docelowych i person. Analizujemy 9 najważniejszych obszarów w ramach oferty, infrastruktury, klientów oraz finansów.
  • Jak wygląda?
    Po wypełnieniu narzędzia otrzymujemy hipotezy dotyczące biznesu. Model towarzyszy nam w procesie tworzenia produktu lub usługi i ewoluuje, kiedy weryfikujemy założenia w nim zawarte. 

Co zyskasz inwestując w Business Model Canvas?

Ten canvas to właściwie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Narzędzie pozwala dobrze zaplanować, w jaki sposób kształtować usługi i generować z nich zyski, kto powinien być kluczowym partnerem oraz jak komunikować się z rynkiem.

 

 

Potrzebujesz opracować Business Model Canvas dla Twojej organizacji lub działu?