Warsztaty strategiczne

Na warsztatach strategicznych dyskutujemy najważniejsze założenia projektu m.in. sposoby realizacji Twoich potrzeb i oczekiwań, cele biznesowe firmy, przewagi konkurencyjne, czynniki sprzyjające i zagrażające realizacji wizji. 

  • Kto bierze udział w warsztatach strategicznych?
    Im większy zakres projektu, tym szersza grupa potencjalnych uczestników warsztatów. Najczęściej spotykamy się z osobami odpowiedzialnymi za rozwój produktu, zarządzającymi obszarami strategicznymi w firmie oraz zarządami. 
  • Jak pracujemy na warsztatach?
    W zależności od specyfiki projektu, podczas warsztatów wykorzystujemy różne narzędzia i metody business design np. Customer Journey MapValue Proposition CanvasBusiness Model Canvas.

Po co są warsztaty strategiczne?

  • Podczas warsztatów zaprezentujemy efekty naszych analiz i propozycje rozwiązań.
  • Dowiesz się w jaki sposób wykorzystasz je w pracy swojego zespołu lub całej firmy oraz jaki wpływ wdrożone zmiany będą miały na ich funkcjonowanie.
  • Poznasz metody facylitacji i zyskasz optymalne warunki do podejmowania decyzji. 

Potrzebujesz wsparcia w budowaniu strategii biznesowej?