Card Sorting i Tree Testing

Card Sorting (sortowanie kart) i Tree Testing to metody, które wykorzystujemy budując intuicyjną dla użytkowników architekturę informacji portalu, systemu lub aplikacji. 

  • Co to jest Card Sorting?
    Jeśli dopiero tworzymy strukturę nawigacji stosujemy sortowanie otwarte – badani otrzymują listę elementów, które grupują, a grupom nadają nazwy. Jeśli mamy już kategorie, wybieramy sortowanie zamknięte – uczestnicy dostają elementy oraz nazwy kategorii i łączą je. Trzeci wariant – tzw. wolną listę, proponujemy kiedy badani znają założenia i sami decydują jakie elementy chcieliby ująć w nawigacji.
  • Co to jest Tree Testing?
    Tę metodę wykorzystujemy, kiedy potrzebujemy przetestować istniejące już drzewo nawigacji. Dzięki temu wiemy, czy kategorie zostały odpowiednio nazwane i pogrupowane. 

Po co Ci Card Sorting i Tree Testing?

Te metody przydadzą się szczególnie w projektowaniu dużych, nasyconych treścią portali lub skomplikowanych narzędzi. Dzięki nim zyskasz pewność, że wszystkie informacje oraz funkcjonalności są dostępne i odpowiednio nazwane, a użytkownicy nie gubią się w nawigacji.

Wykorzystujemy je z powodzeniem np. w projektowaniu rozbudowanych systemów wewnętrznych oraz intranetów.

Pracujesz nad architekturą informacji dla swojego produktu lub usługi?