Przyjazne raporty z badań DNA – case study Intelliseq

Dobrze zaprojektowane raporty pokazujące wyniki DNA usprawniają pracę konsultantów genetycznych i pomagają klientom zrozumieć wynik testów. Jak podeszliśmy do tak trudnego tematu podczas współpracy z firmą Intelliseq?

Pasjonaci genetyki bliżej użytkownika

Intelliseq to działająca od 2014 roku firma z branży biotech, założona przez ekspertów z dziedzin – genetyki, biologii molekularnej i genomiki obliczeniowej. Tworzy rozwiązania bioinformatyczne do analizy i interpretacji DNA, zarówno w kontekście badań diagnostycznych, jak i komercyjnych. W 2017 roku firma Intelliseq nawiązała współpracę z amerykańską firmą Helix (właścicielem pierwszej na świecie platformy dystrybucji danych genetycznych) i stworzyła własną aplikację dla genetyki konsumenckiej. W 2018 roku, Intelliseq rozpoczął współpracę z firmą SoftSystem, która tworzy oprogramowanie do zastosowania w diagnostyce medycznej. W ramach współpracy planowane jest wdrożenie systemu analizy genomu i sprzedaż na rynku międzynarodowym.

Intelliseq opiera swoją działalność na komercjalizacji wyników autorskich projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez fundusze europejskie. W tym momencie firma jest w trakcie komercjalizacji jednego z projektów (GeneTraps – system analizy wyników sekwencjonowania genomu dedykowany dla medycyny precyzyjnej) oraz w fazie prac badawczych nad dwoma innymi (MOBIGEN – innowacyjna technologia wytwarzania aplikacji mobilnych dla genetyki konsumenckiej; PGx Plus – system farmakologicznej interpretacji genomu).

Tło projektu

Badania genetyczne stają się coraz bardziej popularne. W Stanach Zjednoczonych najczęściej korzysta się z możliwości zbadania swojego pochodzenia, ale coraz bardziej powszechne stają się również testy, które umożliwiają sprawdzenie obciążenia genetycznego określonymi chorobami czy predyspozycji genetycznych do pewnych cech, np. nietolerancji pokarmowych. Dużym wyzwaniem pozostaje wciąż zaprezentowanie tak trudnych danych medycznych w przystępnej dla odbiorcy formie.

Chcesz zaprojektować skomplikowany produkt lub usługę?

Jakie były cele?

Celem jaki został przed nami postawiony było przeprojektowanie raportów wyników testów DNA. Docelowo, Intelliseq będzie oferował swoim odbiorcom trzy rodzaje raportów:

 • “Kliniczny” – dedykowany dla specjalistów medycznych (lekarzy, analityków genetycznych, konsultantów genetycznych); zlecany w celu diagnostyki chorób genetycznych u pacjentów z określonymi objawami;
 • Konsumencki “Health” – dedykowany dla klientów, nie będących specjalistami medycznymi, którzy chcą sprawdzić swoje genetyczne predyspozycje do różnych schorzeń i na tej podstawie określić plan działań profilaktycznych;
 • Konsumencki “Wellness” – dedykowany dla klientów, nie będących specjalistami medycznymi, którzy chcą sprawdzić swoje genetyczne predyspozycje do różnych cech, np. poziom określonych witamin, metabolizm i na tej podstawie określić dietę lub aktywność.

Trzy rodzaje raportów to trzy różne grupy docelowe, więc również spore rozbieżności w oczekiwaniach co do sposobu prezentowanych danych. Z założenia raporty konsumenckie Health i Wellness miały być przyjazne i zrozumiałe dla klientów, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy w dziedzinie genetyki, a raport Kliniczny – ułatwiać analizę wyniku konsultantom genetycznym.

Jak do tego podeszliśmy?

Zdalne badania eksploracyjne

Produkt jest kierowany m.in. na rynek amerykański. Zależało nam, aby nasze projekty były zgodne z potrzebami użytkowników. Stąd decyzja, aby przeprowadzić badania eksploracyjne zdalnie, z użytkownikami w USA. Respondentami mieli być konsultanci genetyczni i klienci indywidualni, którzy wykonali już badania DNA i będą mogli nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z raportami oraz odbiorze informacji, jakie się tam znajdują.

Więcej na temat badań zdalnych przeczytasz w artykule Gosi Kowalskiej. 

Pełna wyzwań rekrutacja

Rekrutacja tak specyficznej grupy respondentów za oceanem była sporym wyzwaniem. I nie chodzi tu bynajmniej o logistykę związaną ze strefami czasowymi, ponieważ mamy doświadczenia badawcze i projektowe w różnych częściach świata. Koszt zaangażowania firm rekruterskich jest bardzo wysoki, terminy realizacji bywają dosyć odległe, a bazy, gdzie można odnaleźć respondentów, niekoniecznie dają możliwość znalezienia tak wąsko zdefiniowanej grupy. Finalnie, we współpracy z Intelliseq, znaleźliśmy zarówno konsultantów genetycznych, jak i osoby, które podały się w przeszłości badaniu genetycznemu.

Co badaliśmy?

Raporty Kliniczne

Tu chcieliśmy dowiedzieć się przede wszystkim w jaki sposób specjaliści pracują z raportami i jak z ich perspektywy wygląda konsultacja z pacjentem w USA.

Raporty Health I Wellnes

Podczas rozmów pytaliśmy o reakcje na otrzymane raporty oraz obawy związane z wynikami badań DNA. Dodatkowo w trakcie rozmów pokazywaliśmy przykładowe, dostępne na rynku raporty oraz grafiki, które zgromadziliśmy w benchmarku poprzedzającym badania. Chcieliśmy sprawdzić, jaki sposób przedstawienia konkretnych danych będzie dla naszych grup docelowych najbardziej optymalny.

PDF dla konsultantów, strona www dla konsumenta

Podczas badań dowiedzieliśmy się dużo o realiach pracy konsultantów w USA – okazało się, że istotne jest dla nich m.in. zebranie najważniejszych wyników na początku raportu oraz możliwość wydruku danych. Najczęściej korzystają z PDF, więc raport powinien mieć właśnie taki format. Konsumenci, którzy analizują raporty we własnym zakresie wolą natomiast raporty interaktywne.

Koncepcja raportów

Ten etap należał do projektantów funkcjonalnych i graficznych. Od początku było wiadomo, że projektanci UX i UI będą ściśle ze sobą współpracować, ponieważ warstwa graficzna miała bardzo istotny wpływ na odbiór informacji. W raportach Klinicznych konsultanci genetyczni otrzymują bardzo dużo danych, które muszą być dla nich czytelne i odpowiednio zorganizowane. Natomiast w raportach konsumenckich, podstawą jest przystępna, zrozumiała forma przekazu oraz treść.

Bazując na wiedzy zdobytej w trakcie badań, warsztatów oraz benchmarku, zaczęliśmy projektowanie od papierowych prototypów, które po intensywnych konsultacjach na bieżąco były projektowane graficznie przez Projektanta UI. Zdecydowaliśmy się zaprezentować dane traktując je podobnie do wizerunkowych stron produktowych.

Raport medyczny Intelliseq EDISONDA
Raporty medyczne Intelliseq EDISONDA

Badania koncepcji

Podczas tej fazy badań chcieliśmy sprawdzić pierwsze reakcje użytkowników na przyjętą przez nas koncepcję graficzną. Wróciliśmy do osób z którymi rozmawialiśmy podczas badań eksploracyjnych i pokazaliśmy im kilka pierwszych podstron i segmentów. Kierunek okazał się trafiony. Dodatkowym, ciekawym aspektem tej części projektu, były reakcje badanych na możliwość uczestnictwa w procesie projektowania raportów oraz przyglądania się efektom wcześniejszych rozmów.

Rozwój raportów i testy użyteczności

Po badaniach koncepcji nastąpił intensywny czas prac nad projektami raportów, w przypadku testów konsumenckich również nad wersją mobilną. Cały czas współpracowaliśmy z klientem, który był niewątpliwym wsparciem merytorycznym.

Intelliseq EDISONDA

Gotowe raporty poddaliśmy testom użyteczności. Zaprosiliśmy respondentów, którzy jeszcze nie mieli okazji widzieć koncepcji i sprawdziliśmy jak użytkownicy radzą sobie z poruszaniem się w przygotowanych przez nas raportach. Wdrożyliśmy do projektów zaobserwowane przez użytkowników sugestie.

Jak podsumowuje współpracę z nami Intelliseq?

Cieszę się, że mogliśmy zrealizować badania UX raportów z badań genetycznych właśnie z Edisondą – doskonała organizacja pracy i profesjonalne podejście do badań. Wcześniej w Intelliseq skupialiśmy się głównie na technicznych aspektach raportów. Dzięki Edisondzie wiemy, jak zawarte w nich wyniki komunikować pacjentom, lekarzom i konsultantom genetycznym. Zyskaliśmy perspektywę użytkownika – bezcenne doświadczenie! – komentuje współpracę dr Klaudia Szklarczyk-Smolana, Business Development Director w Intelliseq sp. z o.o..

Wykorzystane metody i narzędzia

 • Indywidualne wywiady pogłębione z badaniami graficznymi
 • Warsztaty z zespołem Intelliseq
 • Benchmark
 • Papierowe prototypy funkcjonalne
 • Koncepcja graficzna 
 • Badania koncepcji graficznej i preferencji
 • Zadaniowe testy użyteczności

Główne rozwiązania UX i UI

 • Zdalne badania eksploracyjne z trudno dostępną grupą respondentów w USA
 • Duży nacisk na badania preferencji wizualnych użytkowników oraz testowanie koncepcji graficznej
 • Wykorzystanie przyjaznych rozwiązań, znanych użytkownikom z wizerunkowych stron produktowych
 • Dostosowanie wyglądu trzech różnych rodzajów raportów do specyficznych oczekiwań trzech grup docelowych
 • Projekty dostosowane do formatu – web-desktop, web-mobile i interaktywny .pdf z możliwością wydruku
 • Zestawienie najważniejszych wyników na początku raportu w intuicyjnych tabelach

Potrzebujesz wsparcia w badaniach i projektowaniu niestandardowych rozwiązań? Porozmawiajmy!

Potrzebujesz wsparcia w projektowaniu produktów i usług cyfrowych dla medycyny?