10 sposobów na skuteczny Discovery Sprint

Discovery Sprint pomaga firmom efektywnie weryfikować pomysły na produkty cyfrowe. To ćwiczenie z odkrywania produktu pomaga stworzyć wspólne zrozumienie problemu, który chcemy rozwiązać i daje wstępne odpowiedzi, jak to zrobić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przeprowadzić produktowy Discovery Sprint i poznać jego przewagi nad innymi metodami, przeczytaj nasz artykuł. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak najlepiej wykorzystać Discovery Sprint w praktyce.

1. Określ jasny cel

Aby cały proces był skuteczny, musimy zacząć od zdefiniowania konkretnego celu dla trwającego sprintu. Planowanie sprintu z jasną wizją, jaki powinien być wynik, pomaga określić zakres i dopasować działania do aktualnych potrzeb.

Ważne, by cel był pozostawał przejrzysty dla wszystkich członków zespołu na każdym etapie sprintu, aby wszyscy uczestnicy mogli efektywnie kierować swoje wysiłki i wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. Rolą facylitatora jest dopilnowanie, aby wszystkie działania podczas sprintu przybliżały zespół do osiągnięcia celu.

Zdarza się, że podczas procesu projektowego uczestnicy inspirują się wzajemnie i wpadają na świetne pomysły, które nie są bezpośrednio związane z tematyką sprintu. W takim przypadku ważne jest, aby umieścić te pomysły w „schowku”. Pomysły poboczne nie powinny odwracać uwagi zespołu od nadrzędnego celu, ale ponieważ wciąż stanowią dobrą okazję na przyszły rozwój, należy je spisać i przeanalizować już po sprincie.

2. Planuj i modyfikuj plany

Każdy sprint zaczyna się od tygodnia przygotowawczego, w którym planujemy naszą pracę i zagłębiamy się w temat. Ta metoda myślenia projektowego daje nam dobrze rozwiniętą ogólną ramę dla struktury sprintu i przetestowany zestaw narzędzi, co umożliwia nam prowadzenie go w sposób systematyczny i pozwala optymalnie zbierać kluczowe informacje.

Mając na uwadze nasz cel końcowy, możemy wybrać odpowiednie szablony z naszej biblioteki narzędzi, w zależności do wymagań. Zanim jednak przystąpimy do mapowania i tworzenia czegokolwiek, najpierw musimy zmieścić wszystkie działania w określonych ramach czasowych i dostosować je do potrzeb organizacji i członków zespołu. Warto zacząć od planu wysokiego poziomu, a następnie zagłębiać się w szczegóły poszczególnych faz.

Przy tworzeniu planu zdefiniuj jakie są kamienie milowe i nie zapomnij zaznaczyć ważnych terminów.Upewnij się, że każdy ma jasny plan sprintu z zaplanowanymi sesjami i że właściwe osoby mają zaproszenia w swoim kalendarzu. Pamiętaj, że plan nie jest wyryty w kamieniu, a zmiany są czasem niezbędne, ale ważne jest, aby w takiej sytuacji poinformować o tym zespół i odpowiednich interesariuszy oraz wyjaśnić im, dlaczego zmiany się pojawiły. Często przeglądaj plan działania, aby śledzić postępy i w razie potrzeby dostosowywać go do nowych warunków.

3. Konsultuj z wielu perspektyw

Tworzenie cyfrowych rozwiązań to praca zespołowa. Pomyśl o osobach w Twojej organizacji, na które nowe rozwiązanie będzie miało największy wpływ i zaproś je do współpracy. W skład idealnego zespołu oprócz projektantów, właściciela produktu i decydentów powinni wchodzić także specjaliści branżowi posiadający kluczową wiedzę o potrzebach rynku, klientów i biznesu. Dzięki ich wkładowi jesteśmy w stanie zrozumieć różne konteksty biznesowe i skupić się na rzeczywistych przypadkach użycia. Podobnie, obecność członka zespołu deweloperskiego pomaga ocenić stopień trudności wdrożenia i nadać zadaniom priorytety.

Pamiętaj, że nie wszyscy muszą być obecni na każdym spotkaniu. Ilość uczestników może wiele zmienić, szczególnie podczas warsztatów, gdzie każdy powinien móc aktywnie brać udział w zadaniach. Zbyt duża liczba osób na raz opóźni proces i ograniczy szanse na swobodne wyrażanie myśli. Z drugiej strony, gdy grupa jest zbyt mała, może to skutkować utratą kluczowej wiedzy, brakiem różnorodności perspektyw i doprowadzić nas do błędnych założeń. Zwykle optymalna liczba uczestników to 5-8 osób. Pomyśl, czyja wiedza będzie najbardziej przydatna i kiedy. Jeśli okaże się, że potrzebujemy informacji od większej liczby specjalistów, zawsze można podzielić ich na mniejsze grupy, przeprowadzić osobne sesje i połączyć spostrzeżenia.

4. Zdefiniuj role i obowiązki

Gdy masz już wszystkie niezbędne osoby na pokładzie, czas zdecydować, kto będzie czym się zajmował i określić jak efektywnie współpracować pomiędzy rolami. Jasny podział wszystkich zadań pomiędzy członkami zespołu zapobiega sytuacjom, w których niepotrzebnie powiela się niektóre zadnia, podczas gdy innymi nie zajmuje się wcale.

platforma ecommerce B2B - EDISONDA

Najbardziej optymalnie jest, gdy angażujemy właściwych ludzi we właściwy sposób i nikogo nie rozpraszają niepotrzebne czynności. Prosto mówiąc, decydenci powinni podejmować decyzje, projektanci projektować, a pomysłodawcy powinni utrzymywać wszystko w zgodzie ze swoim pomysłem. Warto wyraźnie zdefiniować role i ich zakres obowiązków na początku procesu. Przypisz imiona członków zespołu do ich roli i sporządź listę rzeczy do zrobienia dla każdej osoby, aby każdy mógł łatwo zorientować się, gdzie się udać w przypadku pytań. Trzymanie się swojej roli i upewnienie się, że wszystkie zadania są wykonywane przez właściwą osobę, przyspiesza i ułatwia cały proces, zapobiega nieporozumieniom i pomaga radzić sobie z rozmytą odpowiedzialnością w grupie.

5. Częste i krótkie spotkania są lepsze niż rzadkie i długie

Discovery Sprint przeprowadzamy po to, by szybko zweryfikować konkretne pomysły. Aby w zespole utrzymywała się koncentracja i gotowość do działania, konieczne jest unikanie przestojów i szybkie usuwanie wszelkich blokad, które mogą pojawić się podczas procesu. Aby w tym pomóc, warto już na samym początku sprintu zaplanować regularne spotkania.

Podczas tych spotkań zespół powinien mieć możliwość zadawania pytań, rozwiewania wątpliwości i uzyskiwania niezbędnej informacji zwrotnej. Sesje nie powinny być długie, ale regularne. Nawet 15-30 minut każdego dnia pozwala wszystkim być na bieżąco, a jeśli okaże się, że nie ma niczego do omówienia, spotkanie zawsze można odwołać, ale z góry zarezerwowane miejsce w naszych kalendarzach daje możliwość rozwiązywania problemów na bieżąco.

Krótkie spotkania zapobiegają niepotrzebnemu marnowaniu czasu i ułatwiają wpasowanie się pomiędzy innymi codziennymi obowiązkami, szczególnie dla tych interesariuszy, którzy nie są głęboko zaangażowani w proces.

6. Przygotowywanie się skraca i usprawnia proces

Kluczem do sukcesu Discovery Sprintu jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Aby to osiągnąć, każdy uczestnik musi aktywnie współpracować i współtworzyć rozwiązanie.

Wszystkie działania w trakcie sprintu są ze sobą powiązane i zaplanowane w sekwencjach, dzięki czemu wnioski z poprzedniego ćwiczenia służą jako podstawa do następnego działania. Na początku zespół projektowy zazwyczaj dzieli się listą pytań wstępnych i w zależności od odpowiedzi planujemy dalszy przebieg całego procesu. Następnie podczas warsztatów business design mapujemy całą koncepcję, zadajemy pytania wyjaśniające, a czasem zadajemy też „pracę domową” do odrobienia przed kolejnym spotkaniem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Discovery Sprint?

Zaangażowanie we wszystkie te działania jest niezbędne, aby uzyskać najbardziej odpowiednie wyniki. Pamiętaj, że jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci urzeczywistnić Twój pomysł, a szybkie uzyskanie odpowiedzi pomaga nam osiągnąć ten cel. Nie wahaj się poinformować facylitatora, jeśli czegoś nie wiesz lub potrzebujesz więcej czasu na wykonanie zadania. Informacja, że ​​czegoś brakuje lub nie zostało to jeszcze przetestowane, również jest bardzo cenna.

7. Myśl systemowo

Nawet jeśli podczas Discovery Sprintu skupiamy się tylko na fragmencie docelowego rozwiązania, ważne jest, aby zawsze mieć na uwadze całokształt. Czy w Twojej firmie istnieją inne rozwiązania, które rozwiązują podobny problem? Możemy dodać nowe rozwiązanie do istniejącego? Są jakieś inne zespoły, które pracują nad czymś podobnym? Możemy połączyć siły? Mapowanie ekosystemu utrzymuje nas w kontekście innych narzędzi i gwarantuje, że nowe rozwiązanie dobrze się wpasuje. Pozwala nam to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz skorzystać z doświadczeń zdobytych w innych projektach.

Kluczowym aspektem myślenia systemowego jest również uniwersalny Design System dla całego spektrum produktów. Standardowe komponenty i podobne zachowanie procesów sprawiają, że wszystko wygląda spójnie i jest łatwiejsze w użyciu. Jeśli Twoja organizacja już go posiada, udostępnij go nam. W ten sposób będziemy mogli postępować zgodnie z wytycznymi, zoptymalizować nasz proces projektowy, a koncepcja będzie idealnie pasować do docelowego rozwiązania. Jeśli tworzysz Minimum Viable Product (MVP) lub nie masz jeszcze Design Systemu w istniejącym produkcie, skorzystamy z naszej wewnętrznej biblioteki komponentów, która może posłużyć jako odpowiednia podstawa do zbudowania spójnego interfejsu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o powodach, dla których watro wdrożyć Design System w Twojej firmie, przeczytaj nasz artykuł.

8. Informacje zwrotne przede wszystkim

Wyniki Discovery Sprintu posłużą jako podstawa do stworzenia docelowego rozwiązania. Twój pomysł zostanie zwizualizowany na kluczowych ekranach, a Ty otrzymasz specyfikację funkcjonalną i biznesową, która ułatwi oszacowanie kosztów i pomoże uzyskać akceptację interesariuszy.

Po sprincie warto podsumować wszystko i wyróżnić kluczowe spostrzeżenia w prezentacji dla decydentów. Krótka prezentacja podsumowująca pozwala posunąć pomysł dalej i przedstawić całą koncepcję nowym osobom bez zmuszania ich do grzebania w materiałach warsztatowych lub przeglądania całości dokumentacji.

Pomaga to utrzymać ich zaangażowanie podczas prezentacji i zachęca do samodzielnego zgłębiania wątków, które są najbardziej interesujące. Pamiętaj, aby podzielić się wynikami Discovery Spintu w swojej organizacji i zweryfikować koncepcję z docelowymi użytkownikami. Możesz przeprowadzić proste testy użyteczności lub wywiady jakościowe. Zbierz jak najwięcej informacji zwrotnych, aby upewnić się, że rozwiązanie, które zostanie zbudowane, będzie spełniało swój cel i potrzeby użytkowników końcowych oraz organizacji.

9. Czas na zwrot akcji

Nie martw się, jeśli podczas Discovery Sprintu okaże się, że pomysł jest bardziej złożony niż się wydawało, niektóre rzeczy trzeba przemyśleć jeszcze raz, a inne nie mają kompletnie sensu. W praktyce zdarza się to dość często i właśnie dlatego w przeprowadzamy Discovery Sprint! W przeciwnym wypadku, uświadomilibyśmy to sobie później, co pochłonęłoby znacznie więcej pieniędzy, czasu i wysiłku.

Po takim sprincie otrzymasz przegląd problemów i przejrzystą listę blokerów do rozwiązania. Przedstawimy nasze rekomendacje, a Twoja firma będzie mogła nadbudowywać kolejne rozwiązania na wyciągniętych wnioskach. Może nawet zaplujecie następny Discovery Sprint, żeby zweryfikować usprawniony pomysł. Nie zniechęcaj się i pamiętaj, że nawet najbardziej udane produkty czasami docierają do ślepych uliczek i wychodzenie z nich to są cenne lekcje na przyszłość.

10. Nie bój się dzielić swoimi pomysłami

Na koniec, warto zapamiętać, że Discovery Sprint to proces twórczy, więc wszelkie pomysły są mile widziane. Twój wkład może zainspirować innych do znalezienia nowego sposobu rozwiązania problemu lub rzucić światło na problem, który nie był do tej pory w ogóle rozważany. Nie zakładaj, że inni o czymś nie mówią, ponieważ jest to coś oczywistego. Dziel się wątpliwościami, proponuj rozwiązania i pokazuj przykłady, które dobrze się u Ciebie sprawdzają. Im więcej dasz od siebie, tym bardziej satysfakcjonujące będą wyniki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Discovery Sprint?