Business design - design thinking

Czym dokładnie jest business design i jaką wartość może wnieść do organizacji?

Business design polega na zaprojektowaniu dochodowego biznesu. Może to być komercyjnie udany produkt lub usługa. Aby to osiągnąć, projektanci biznesowi stosują podejście design thinking. Proces ten zwykle rozpoczyna się od głębokiego zanurzenia w domenie potrzeb, a następnie pomaga zdefiniować cele i strategie biznesu, usługi lub produktu poprzez skupienie się na zweryfikowanych potrzebach klientów. Poszerza również przestrzeń decyzyjną poprzez wprowadzenie różnych perspektyw (klienci, pracownicy, zarząd, partnerzy biznesowi, itp.). 

Obejmuje on zrozumienie klientów, zdefiniowanie propozycji wartości, prototypowanie i walidację modelu biznesowego oraz określenie odpowiednich strategii marketingowych i sprzedażowych w celu dotarcia do pożądanych odbiorców. Częścią tego procesu powinno być również zdefiniowanie unikalnych wyróżników dla produktu (czy to jakość, design, dostępność, ekskluzywność, ceny, itp.)

Definicja business design i jego wartość

Dobrze zaprojektowany biznes może pomóc firmom rozwijać produkty i oferty, które przyciągają i utrzymują klientów. Produkty, które są solidne i wystarczająco trudne do skopiowania, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Może również zapewnić mapę drogową dla wzrostu i sukcesu, pomagając firmie pozostać na dobrej drodze i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Ostateczne korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonego procesu projektowania biznesowego obejmują poprawę wydajności, zwiększenie konkurencyjności i większą stabilność finansową.

business design - design thinking

To, co jest w rzeczywistości świeże i dość nowe w tym podejściu, to fakt, że przyjmuje ono techniki design thinking, które opierają się na podejściu human-centered design, a zastosowane w rozsądny sposób mogą pomóc w tworzeniu zyskownych modeli biznesowych i udanych produktów. Kluczowym aspektem projektowania biznesowego jest wypełnienie luki pomiędzy innowacyjnością i kreatywnością organizacji a zmieniającymi się potrzebami klientów.

Co naprawdę robi projektant biznesowy i jak go rozpoznać?

Business design jest obecnie prawdopodobnie jednym z najgorętszych tematów w biznesie, ale – jak zawsze w przypadku nowych i modnych metod i podejść – nie jest jasne, o co w tym wszystkim chodzi i jak oddzielić ziarno od plew w całym żargonie i blichtrze.

Zacznijmy od podstaw: co właściwie robi projektant biznesowy? Zazwyczaj osoba w roli projektanta biznesowego jest odpowiedzialna za ułatwienie procesu tworzenia nowego biznesu lub produktu oraz opracowanie dla niego ogólnej strategii i planu z wykorzystaniem metod design thinking lub innowacji modelu biznesowego. Będzie to obejmować prowadzenie badań rynkowych (np. desk research, wywiady pogłębione lub badania etnograficzne) w celu zidentyfikowania możliwości i oceny krajobrazu konkurencyjnego, po prostu w celu zebrania insightów. Obejmuje również ułatwienie procesu z różnymi grupami interesariuszy w celu opracowania oferty produktów lub usług. W wyniku zebranych wymagań i spostrzeżeń projektant biznesowy prototypuje model biznesowy i ściśle współpracuje z projektantami produktów, aby zaprojektować pierwszą wersję produktu. Takie prototypy mogą być następnie walidowane z potencjalnymi klientami. A czasem nawet dostarczy wytyczne i kierunek dla planu marketingowego, aby dotrzeć do rynku docelowego.

Projektanci biznesowi mogą być również odpowiedzialni za identyfikację zasobów organizacji, takich jak zasoby ludzkie, technologiczne i finansowe, aby wspierać wzrost i sukces firmy. Wartość, jaką wnosi taka osoba, pochodzi z połączenia podejścia design thinking z rozległą wiedzą biznesową.

Aby rozpoznać prawdziwego projektanta biznesowego, szukaj osoby z silnym zrozumieniem różnych modeli ekonomicznych, zasad biznesowych i trendów rynkowych, doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, a także solidnym doświadczeniem w projektowaniu lub badaniach.

Powinni mieć silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów oraz zdolność do skutecznej komunikacji z interesariuszami i członkami zespołu. Projektanci biznesowi mogą mieć wykształcenie w zakresie biznesu, marketingu lub pokrewnej dziedziny i mogą posiadać stopień naukowy w zakresie biznesu lub pokrewnej dyscypliny. Powinni również mieć odpowiednie doświadczenie w biznesie, doradztwie lub zarządzaniu, albo ukończyć szkolenie lub certyfikację w zakresie projektowania biznesowego lub strategii. Ta wiedza biznesowa jest niezbędna, aby zrozumieć głębokie struktury biznesu i prowadzić znaczące rozmowy z zarządem i menedżerami.

A ponieważ mówimy o podejściu design thinking, konieczne jest również posiadanie wykształcenia w zakresie projektowania produktów lub usług albo wcześniejsze doświadczenie w roli projektanta. Dlatego właśnie projektanci doświadczeń lub badacze użytkowników są dobrymi projektantami biznesowymi. W EDISONDA, nasz główny zespół projektantów biznesowych wywodzi się z dziedziny projektowania (role badawcze i projektowe), zapewniając unikalną mieszankę wiedzy i doświadczenia w procesie projektowania (np. zestaw narzędzi design thinking, proces projektowania skoncentrowany na człowieku).

Zatrudniając projektanta biznesowego, szukaj zarówno doświadczenia projektowego, jak i badawczego oraz dobrego zrozumienia świata biznesu.

Skąd bierze się potrzeba business design?

Apetyt na takie podejście wynika ze złożoności prowadzenia działalności gospodarczej i potrzeby posiadania jasnego planu, który będzie kierował podejmowaniem decyzji i efektywną alokacją zasobów.

Przed organizacjami stoi wiele wyzwań biznesowych, a do ich rozwiązania potrzebne jest kreatywne podejście. Ponadto widzimy wiele entuzjazmu dla wprowadzania nowych produktów lub biznesów nawet w ramach organizacji macierzystej (np. wysiłki korporacyjne w zakresie venture i jednostki typu living labs), ale bardzo często te pomysły kończą się niepowodzeniem lub nie otrzymują wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mogły zostać odpowiednio przetestowane.

Wiele start-upów, które rozpoczynają działalność jako pomysły, potrzebuje również wsparcia w zakresie projektowania biznesowego, aby upewnić się, że ich produkt i podejście go-to-market może być udane i potencjalnie opłacalne z perspektywy biznesowej. Ponieważ czasy łatwych pieniędzy i przerostu wzrostu nad rentownością wydają się być już za nami, wracamy do starego dobrego podejścia „biznes powinien zarabiać”.

Dobrze zaprojektowany i zrównoważony model biznesowy pomaga firmie określić swoje cele, opracować strategie ich osiągnięcia, zapewnić dobre dopasowanie produktu do rynku i opisać dobrze zdefiniowane zróżnicowanie rynku. Pomaga również przewidzieć i przygotować się na potencjalne wyzwania i szanse, dzięki czemu staje się odporna i trudna do pokonania przez konkurencję.

Koncepcja projektowania biznesowego ewoluowała w czasie wraz z rozwojem różnych narzędzi, płócien, badań i technik warsztatowych, aby pomóc firmom w tworzeniu i wdrażaniu produktów. Dziś Business Design Thinking jest kluczowym aspektem strategii biznesowej i niezbędnym dla każdej firmy, która chce osiągnąć długoterminowy sukces i jest skłonna do zakłóceń i innowacji.

Podejście do projektowania biznesowego jest szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, gdzie firmy stają w obliczu ciągłych zmian i muszą być w stanie dostosować się i ewoluować, aby przetrwać i rozwijać się.

Projektując komercyjne, silne, strategiczne fundamenty, firmy mogą lepiej pozycjonować się, aby wykorzystać nowe możliwości i odpowiedzieć na wyzwania. W rezultacie pomaga to firmom zachować konkurencyjność i osiągać cele poprzez szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Ile kosztuje projektowanie biznesowe i jaką wartość ma dla firmy?

Koszt usług projektowania biznesowego może się znacznie różnić w zależności od wielkości i złożoności przedsiębiorstwa, a także zasobów i wiedzy specjalistycznej wymaganej do stworzenia i wdrożenia modelu biznesowego i strategii. Niektóre firmy mogą być w stanie poradzić sobie z tym procesem we własnym zakresie, podczas gdy większe lub mniej doświadczone firmy mogą potrzebować zaangażować zewnętrznych konsultantów lub firmy do pomocy w warsztatach projektowania biznesowego lub nawet w całym procesie.

Proces może trwać od kilku dni w przypadku pojedynczego warsztatu projektowania biznesowego, do kilku tygodni w przypadku procesu, który obejmuje dedykowane badania, zbieranie informacji, a następnie pracę z głównym zespołem interesariuszy, a nawet miesięcy, jeśli rozważamy analizę dla wielu rynków i szerokiej grupy interesariuszy w organizacji.

Biorąc pod uwagę, że projektanci biznesowi mają zwykle duże doświadczenie projektowe i biznesowe, a zatem pobierają stawki dla seniorów, koszt może zaczynać się od kilku tysięcy EUR lub USD do nawet setek tysięcy za projekt, jeśli zaangażowane są duże zespoły i złożone analizy.

Jednak koszty te mogą się łatwo zwrócić i mogą mieć wysoki ROI, ponieważ wartość projektowania biznesowego leży w zwiększonej wydajności i efektywności, którą wynik procesu może przynieść firmie. Dobrze zaprojektowany biznes może pomóc firmie w bardziej efektywnym przydzielaniu zespołów, identyfikowaniu nowych możliwości, wprowadzaniu nowych produktów, modeli biznesowych lub strumieni przychodów oraz lepszym wykorzystaniu istniejących umiejętności i zasobów.

Może również pomóc firmie w przyciągnięciu inwestorów i zabezpieczeniu finansowania, ponieważ silny i sprawdzony model biznesowy pokazuje jasną wizję i solidne podstawy do rozwoju. Prawdziwa wartość projektowania biznesowego leży w jego zdolności do pomagania firmie w rozwoju i ciągłym wymyślaniu siebie na nowo, aby osiągnąć swoje cele i napędzać długoterminowy sukces.

Jakie KPI są kluczowe dla projektowania biznesowego?

Projektanci biznesowi pracują z wieloma artefaktami design thinking (i post-itami), ale przede wszystkim pracują z liczbami i danymi, ponieważ jest to ostateczny sposób pomiaru i oceny biznesu.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) są metrykami używanymi do mierzenia postępu i sukcesu firmy lub projektu i służą jako ostateczny cel dla projektów biznesowych.

Konkretne KPI, które są krytyczne dla projektu biznesowego, będą zależały od celów i strategii firmy, a także od branży, w której działa. Niektóre wspólne KPI, które mogą być istotne dla projektu biznesowego obejmują:

 1. Przychody: Jest to oczywista kluczowa metryka dla większości firm i może być używana do pomiaru sukcesu firmy lub produktu.
 2. Satysfakcja klienta: Pomiar satysfakcji klienta może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów do poprawy i zapewnić, że biznes spełnia potrzeby rynku docelowego.
 3. Net Promoter Score (NPS): NPS mierzy prawdopodobieństwo, że klienci będą polecać firmę innym i może być użytecznym wskaźnikiem zadowolenia i lojalności klientów.
 4. Satysfakcja, która mierzy subiektywną ocenę klientów lub pracowników.
 5. Udział w rynku: Śledzenie udziału firmy w rynku może pomóc ocenić jej konkurencyjność i określić możliwości wzrostu.
 6. Adopcja: podana w procentach lub jako liczba, informuje o sukcesie konkretnego produktu.
 7. Zwrot z inwestycji (ROI): Ta metryka mierzy rentowność biznesu lub inwestycji i może być wykorzystana do oceny skuteczności planu biznesowego i odpowiedniego przydzielenia zasobów.
 8. Wzrost: Mierzy to tempo, w jakim firma się rozwija i może być wskaźnikiem sukcesu firmy oraz jej zdolności do przyciągania i utrzymywania klientów.

To tylko wierzchołek góry lodowej, ale może być dobrym punktem wyjścia do zbadania i zanurkowania głębiej. Kluczowe dla danego biznesu KPI będą zależały od branży, modelu biznesowego, rynków i struktury organizacji. Powinny być one starannie dobrane tak, aby były zgodne z tymi celami i dostarczały użytecznych informacji.

Poprzez regularne monitorowanie i śledzenie kluczowych wskaźników KPI, organizacje mogą zidentyfikować obszary sukcesu i możliwości poprawy oraz podejmować świadome decyzje w celu napędzania długoterminowego sukcesu.

Metody pracy projektanta biznesowego

Jak w przypadku każdego projektu, projektant biznesowy może korzystać z różnych metod i technik podczas opracowywania ram biznesowych, z których wiele pochodzi z dziedziny projektowania.

Myślenie projektowe to kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, które obejmuje zrozumienie potrzeb klienta, użytkownika lub pracownika, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie i udoskonalanie rozwiązania.

Niektóre wspólne metody i kroki w procesie projektowania biznesowego obejmują:

 1. Badania rynku: obejmują gromadzenie i analizę danych na temat rynku docelowego, konkurentów i trendów w branży w celu zidentyfikowania możliwości i oceny krajobrazu konkurencyjnego. Może to obejmować zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, desk research, benchmarking, pogłębione wywiady, badania etnograficzne itp.
 2. Prowadzenie warsztatów: Projektowanie biznesu wymaga wielu rozmów, zbierania danych wejściowych oraz dostarczania rekomendacji i spostrzeżeń. Warsztaty zazwyczaj obejmują pracę z kanwą modelu biznesowego lub kanwą propozycji wartości.
 3. Przygotowanie produktów do wizualizacji kluczowych spostrzeżeń, pomysłów i potrzeb – w EDISONDA używamy Person, różnych typów Customer Journey Canvas lub Service Blueprints.
 4. Zdefiniowanie modelu biznesowego: obejmuje to zdefiniowanie oferowanych produktów lub usług, rynku docelowego oraz modelu przychodów (np. oparty na subskrypcji, oparty na produktach, itp.).
 5. Przełożenie modeli na plan działania oraz ułatwienie i udział w tworzeniu prototypu produktu (wraz z projektantami produktu).
 6. Rekomendowanie możliwych do podjęcia działań w celu przetestowania, zweryfikowania i wdrożenia konkretnego modelu biznesowego.
 7. Zatwierdzenie wstępnych założeń poprzez badania
 8. Promuj rekomendacje i ustalenia poprzez prezentacje, szkolenia, udział i facylitację warsztatów.
 9. Mapowanie zasobów: identyfikacja zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych wymaganych do wsparcia wzrostu i sukcesu biznesu lub produktu cyfrowego.
 10. Realizacja planu: wdrożenie strategii i taktyk nakreślonych w biznesplanie oraz śledzenie postępów i wyników w celu zapewnienia, że plan jest na dobrej drodze.
 11. Przegląd i dostosowanie planu: prowadzenie regularnych badań (np. testy użyteczności, badania etnograficzne, analizy internetowe), przegląd i aktualizacja modelu biznesowego i jego realizacji w celu odzwierciedlenia zmian na rynku lub w biznesie, a także dostosowanie planu w razie potrzeby, aby zapewnić ciągły sukces.

Proces Business Design i sposób myślenia łączą w sobie myślenie strategiczne i analizę, a także umiejętność przełożenia spostrzeżeń i innowacji na produkty oraz skutecznego wykonania planu.

Warto zauważyć, że projektant biznesowy nie jest samotnym super projektantem, który wymyśla i projektuje wszystko od A do Z. To doświadczony lider, który dzięki swojej rozległej wiedzy jest w stanie koordynować proces tworzenia i skalowania produktu pod kątem celów biznesowych. Osoba, która współpracuje z innymi specjalistami i koordynuje proces, sprawdzając na koniec każdego etapu wyniki i założenia pod kątem potrzeb i możliwości rynkowych i biznesowych. Osoba, która bierze odpowiedzialność za sukces rynkowy przedsięwzięcia.

To jest moim zdaniem wartość, którą dostarcza projektant biznesowy, ale żeby to osiągnąć potrzebuje zespołu projektantów i specjalistów w danej dziedzinie.

Proces Business Design

Podejście do procesu wywodzące się z dziedziny projektowania można również zdefiniować według kroków procesu projektowania skoncentrowanego na człowieku. Projektanci biznesowi mogą zastosować design thinking do procesu rozwoju biznesu, wykonując te kroki:

 1. Wczuć się w klienta/użytkownika: zrozumieć potrzeby i preferencje klienta oraz wyzwania, przed którymi stoi.
 2. Zdefiniuj problem: zidentyfikuj kluczowe wyzwania lub możliwości, które firma lub produkt mogłyby rozwiązać.
 3. Generuj pomysły: wygeneruj szeroki zakres pomysłów i potencjalnych rozwiązań zidentyfikowanego problemu.
 4. Prototyp i test: stwórz prototypy lub modele pomysłów i przetestuj je, aby zebrać informacje zwrotne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 5. Dopracowanie rozwiązania: wykorzystanie informacji zwrotnych z fazy prototypu i testów do dopracowania i ulepszenia rozwiązania.
 6. Wdrożenie: współpraca z zespołami produktowymi i biznesowymi w celu przekształcenia prototypów w pełnowartościowy produkt, który może zostać dostarczony.

Dzięki zastosowaniu metod Design Thinking projektanci biznesowi mogą tworzyć innowacyjne i skuteczne produkty, które są dostosowane do potrzeb rynku docelowego i odpowiadają na kluczowe wyzwania lub możliwości zidentyfikowane dzięki połączeniu inteligentnych badań i empatycznego podejścia do potencjalnych klientów.

Typowe rezultaty projektu biznesowego

Na poziomie praktycznym możesz oczekiwać pewnych konkretnych dokumentów lub deliverables, gdy zatrudniasz projektanta biznesowego z zapleczem projektowym.

Istnieje wiele skutecznych i stymulujących narzędzi do wykorzystania w procesie projektowania biznesowego. To, które z nich wybierzesz, zależy od kontekstu, dostępnego czasu, dojrzałości organizacji oraz doświadczenia projektanta biznesowego.

W naszej pracy często wykorzystujemy niektóre z wymienionych poniżej narzędzi design thinking:

 • Przegląd rynku i benchmark konkurencji lub modeli biznesowych
 • Podsumowanie Scoutingu
 • Matryce 2×2
 • Raporty z badań zawierające spostrzeżenia i rekomendacje
 • Protopersony lub persony
 • Customer journey maps
 • Business model canvas
 • Value Proposition canvas
 • Schemat usługi
 • Prototyp produktu
 • Prototyp modelu biznesowego

Wartość powyższych produktów polega na wizualizacji złożonych procesów i przedstawieniu różnych modeli wszystkim interesariuszom procesu.

Pomaga nam to określić wartość produktu, zidentyfikować rzeczywiste potrzeby konsumentów lub użytkowników, zmapować grupy docelowe i kanały komunikacji, a nawet zaprojektować spodziewane przychody.

Jaka jest różnica między Business Design a projektowaniem skoncentrowanym na użytkowniku?

Business design i projektowanie zorientowane na użytkownika mają wiele wspólnego, ponieważ są to dwa różne podejścia do projektowania produktów, usług i doświadczeń. Jednakże, podczas gdy typowy projektant skupia się na rzeczywistym produkcie lub usłudze i jego wartości dla użytkownika końcowego, projektant biznesowy rozszerza tę perspektywę, aby rozważyć rentowność i potencjał rynkowy i ekonomiczny firmy lub jej konkretnego produktu.

Projektowanie biznesowe to proces, który obejmuje tworzenie i wdrażanie dochodowego biznesu. Obejmuje on identyfikację rynku docelowego, zdefiniowanie oferowanych produktów lub usług oraz określenie odpowiednich strategii marketingowych i sprzedażowych w celu dotarcia do pożądanej grupy odbiorców. Projekt biznesowy skupia się na stworzeniu modelu, który pomoże firmie osiągnąć cele i odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Pomaga on dopasować potrzeby klientów do potencjału organizacji.

Z kolei projektowanie skoncentrowane na użytkowniku to podejście projektowe, które skupia się na tworzeniu produktów, usług i doświadczeń spełniających potrzeby i oczekiwania użytkownika końcowego. Polega ono na prowadzeniu badań w celu zrozumienia potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników oraz wykorzystaniu tych informacji do kształtowania projektu produktu lub usługi. Celem projektowania zorientowanego na użytkownika jest stworzenie produktu lub usługi, która jest intuicyjna, łatwa w użyciu i spełnia potrzeby użytkownika w sposób bezproblemowy i satysfakcjonujący.

Chociaż projektowanie biznesowe i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku są odrębnymi podejściami, często mogą być stosowane razem w rozwoju produktów i usług. Rozważając zarówno cele biznesowe, jak i potrzeby użytkowników, firmy mogą tworzyć produkty i usługi, które są zarówno skuteczne, jak i odnoszą sukcesy na rynku.

Jaka jest różnica między projektantem biznesowym a projektantem produktu?

Projektant biznesowy i projektant produktu używają podobnych narzędzi, procesów i żargonu. Jednak są to dwie różne role z różnymi skupieniami i obowiązkami.

Projektant biznesowy jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie ogólnej strategii i planu dla firmy lub biznesowych aspektów produktu. Może to obejmować prowadzenie badań rynku i benchmarking w celu zidentyfikowania możliwości oraz opracowanie oferty produktów lub usług.

Projektanci biznesowi mogą być również odpowiedzialni za identyfikację zasobów, takich jak zasoby ludzkie, technologiczne i finansowe, w celu wspierania wzrostu i sukcesu firmy. Projektant biznesowy skupia się na tworzeniu i wdrażaniu wysokopoziomowej wizji i modeli, które pomogą firmie osiągnąć jej cele i zaspokoić potrzeby klientów.

Z drugiej strony, projektant produktu jest odpowiedzialny za projektowanie konkretnych produktów fizycznych lub cyfrowych ze wszystkimi ich cechami. Może to obejmować konceptualizację i szkicowanie pomysłów, tworzenie prototypów i modeli oraz testowanie i udoskonalanie projektu w celu zapewnienia, że spełnia on pożądane specyfikacje i potrzeby użytkowników. Projektanci produktu mogą pracować w różnych branżach, w tym w branży produktów konsumenckich, urządzeń medycznych, motoryzacyjnej i inżynieryjnej. Projektant produktu koncentruje się na tworzeniu funkcjonalnych, estetycznych i przyjaznych dla użytkownika produktów, a wynik jego pracy składa się z dostarczonych projektów (prototypów, układów).

Podczas gdy projektowanie biznesowe i projektowanie produktu są powiązane i często używają podobnych narzędzi i metod, są to odrębne dziedziny z różnymi skupieniami i wiedzą. Projektanci biznesowi zajmują się ogólną strategią i planem przedsiębiorstwa, natomiast projektanci produktu koncentrują się na projektowaniu konkretnych produktów.

Ponieważ jednak projektanci biznesowi przekładają spostrzeżenia i potrzeby na rentowne modele biznesowe, a projektanci produktu przekładają je na konkretne produkty i funkcje, bardzo często współpracują przy projektach biznesowych, zwłaszcza w fazie prototypowania, kiedy wymagany jest konkretny projekt produktu.

Jak wybrać odpowiedni zespół i jakich kompetencji szukać?

Wybór odpowiedniego zespołu do projektu business design jest kluczowy dla powodzenia projektu. Przy wyborze członków zespołu należy wziąć pod uwagę konkretne umiejętności i wiedzę wymaganą do pomyślnego zakończenia projektu, a także osobowości i style pracy poszczególnych osób. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenie i zdolność do osiągania konkretnych wyników.

Niektóre kluczowe umiejętności, na które należy zwrócić uwagę podczas budowania zespołu projektantów biznesowych to:

 1. Myślenie strategiczne i umiejętność rozwiązywania problemów: Umiejętność analizowania danych i opracowywania kreatywnych rozwiązań złożonych problemów jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w projektowaniu biznesowym.
 2. Umiejętności komunikacji i współpracy: Projektowanie biznesowe często wiąże się z pracą ze zróżnicowaną grupą interesariuszy, więc silne umiejętności komunikacji i współpracy są niezbędne.
 3. Znajomość branży i doświadczenie: Członkowie zespołu z głębokim zrozumieniem branży i rynku docelowego mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc w informowaniu o planie biznesowym. Pomocne jest również zatrudnienie osób z doświadczeniem z innych branż, które mogą zasugerować kreatywne przyjęcie modeli biznesowych i rozwiązań, które zostały z powodzeniem wykorzystane w innych sektorach.
 4. Umiejętności zarządzania projektem: Skuteczne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu projektowania biznesowego, więc członkowie zespołu z silnym planowaniem i umiejętnościami organizacyjnymi są ważni.
 5. Zdolności adaptacyjne i elastyczność: Krajobraz biznesowy stale się zmienia, więc członkowie zespołu, którzy potrafią się dostosować i pivotować w miarę potrzeb, będą cennymi aktywami.

Pomocne może być również rozważenie różnorodności podczas budowania zespołu projektującego biznes, ponieważ zróżnicowany zespół może wnieść różne perspektywy i doświadczenia, które mogą prowadzić do bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. Włączaj osoby o różnym poziomie doświadczenia w firmie (nowicjusze vs. weterani) oraz z różnych części biznesu (R&D, marketing, sprzedaż, obsługa klienta, HR, produkcja, itp.)

Jak wpleść filozofię Business Design w prace nad rozwojem produktu?

Filozofia projektowania biznesowego może być wpleciona w prace nad rozwojem produktu poprzez dostosowanie procesu rozwoju produktu do ogólnych celów firmy.

Można to osiągnąć poprzez włączenie do procesu rozwoju produktu niektórych z poniższych kroków:

 1. Jasne określenie celów biznesowych i rynku docelowego: Zrozum ogólne cele biznesu oraz potrzeby i preferencje rynku docelowego.
 2. Przeprowadzić badania rynku: Zbieraj i analizuj dane na temat konkurencji, trendów w branży i potrzeb klientów, co może pomóc w stworzeniu odpowiedniego sposobu myślenia i modeli biznesowych.
 3. Zdefiniuj wizję produktu i mapę drogową: Opracuj jasną wizję i mapę drogową produktu, aby zapewnić dostosowanie procesu rozwoju produktu do celów biznesowych oraz efektywną alokację zasobów.
 4. Włączenie zasad projektowania skoncentrowanego na człowieku: Dzięki uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań użytkownika końcowego w całym procesie rozwoju produktu firmy mogą tworzyć produkty, które są intuicyjne, łatwe w użyciu i spełniają potrzeby ludzi.
 5. Monitoruj i dostosowuj mapę drogową produktu: Regularnie przeglądaj i aktualizuj plan produktu w świetle trendów rynkowych i informacji zwrotnych od klientów, aby zapewnić, że produkt pozostanie istotny i konkurencyjny.

Wplecenie filozofii projektowania biznesowego w prace nad rozwojem produktu oznacza dostosowanie procesu rozwoju produktu do ogólnej strategii organizacji oraz uwzględnienie w całym procesie potrzeb i oczekiwań użytkownika końcowego.

Jaka jest rola badań jakościowych i różnych badań UX w procesie Business Design?

Badania jakościowe i różne badania UX (user experience) mogą odgrywać ważną rolę w procesie projektowania biznesowego, dostarczając cennego wglądu w potrzeby, zachowania i preferencje różnych typów, grup i segmentów klientów.

Informacje te mogą być wykorzystane do stworzenia person, które pomogą wszystkim członkom zespołu uniknąć uprzedzeń i założeń opartych na ich kontekście i doświadczeniach.

Badania jakościowe polegają na gromadzeniu danych za pomocą metod takich jak wywiady pogłębione, grupy fokusowe i obserwacje, a następnie analizowaniu ich w celu zidentyfikowania wzorców i tematów. Mogą one zapewnić głębsze zrozumienie klientów i ich motywacji, co może być szczególnie przydatne na wczesnych etapach projektowania biznesu, gdy definiuje się produkt, rynek docelowy i propozycję wartości.

Badania UX, takie jak testy użyteczności i badania użytkowników, mogą również zapewnić cenny wgląd w doświadczenia użytkowników produktów i usług. Poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem lub usługą i jakie są ich odczucia, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i stworzyć bardziej przyjemne i skuteczne doświadczenia użytkowników.

W fazie walidacji pomocne jest przeprowadzenie testów użytkowników prototypów lub badań RITE, aby upewnić się, że opracowany prototyp spełnia potrzeby klientów i zmniejszyć ryzyko wprowadzenia na rynek produktu, który nie jest zrozumiany, zaakceptowany, przyjęty lub potrzebny.

Badania jakościowe i badania UX mogą pomóc firmom lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów oraz stworzyć lepsze produkty i usługi.

Jak myślenie platformowe jest powiązane z projektowaniem biznesowym?

Myślenie platformowe to sposób myślenia i podejście do biznesu, które polega na tworzeniu platformy – fundamentu lub infrastruktury – na której inne firmy lub organizacje mogą budować i działać, lub poprzez zapewnienie i kontrolowanie kompletnego ekosystemu, który zaspokaja holistyczne doświadczenie klienta. Platforma może być fizyczna lub cyfrowa i może być wykorzystywana do ułatwienia wymiany towarów, usług lub informacji pomiędzy różnymi stronami.

Myślenie o platformie jest ściśle związane z projektowaniem biznesowym, ponieważ obejmuje projektowanie modelu biznesowego, który umożliwia tworzenie i działanie platformy. Może to obejmować identyfikację rynku docelowego i propozycji wartości, zdefiniowanie produktów lub usług, które mają być oferowane, oraz określenie odpowiedniego modelu cenowego i dochodowego. Obejmuje to również stworzenie zrównoważonego modelu biznesowego, który może wspierać wzrost i sukces platformy oraz ekosystemu produktów i usług w czasie.

Myślenie platformowe może być szczególnie przydatne dla firm, które chcą stworzyć nowy rynek lub zakłócić istniejący. Projektując platformę, która umożliwia tworzenie i funkcjonowanie nowych przedsiębiorstw lub usług, firmy mogą odblokować nowe źródła wartości i napędzać innowacje, a także budować długoterminową lojalność swoich klientów.

Jak zacząć naukę o projektowaniu biznesowym?

Projektowanie biznesowe jest trochę jak przygotowywanie posiłku. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że każdy może to zrobić, ale aby zostać światowej klasy kucharzem, potrzebujesz połączenia talentu i ogromnego doświadczenia, które pochodzi z gotowania i brudzenia sobie rąk.

Wymaga to autentycznego zainteresowania światem biznesu, dobrego zmysłu obserwacji i doświadczenia z pierwszej ręki w projektach, w których budowano produkty i modele biznesowe. Aby jednak uniknąć błędnego koła „aby zdobyć doświadczenie, trzeba je mieć”, warto zacząć od czytania i uczenia się od ekspertów jako członek zespołu.

W zależności od konkretnych zainteresowań i celów, istnieje kilka sposobów, aby zacząć. Oto kilka propozycji:

 1. Czytaj książki i artykuły o projektowaniu biznesowym: Wiele książek i artykułów dostępnych online wprowadza zasady i techniki projektowania biznesowego. Ich lektura może być dobrym sposobem na zdobycie podstawowego zrozumienia tematu, wyposażenie się w lingo i zbudowanie pierwszej wersji modeli mentalnych.
 2. Czytaj magazyny biznesowe i gazety, aby nauczyć się języka biznesu i poznać różne modele biznesowe oraz różne momenty w życiu organizacji (start, skalowanie, przejęcie, fuzje itp.).
 3. Uczęszczaj na kursy lub warsztaty online: Kursy i warsztaty online mogą zapewnić bardziej ustrukturyzowane doświadczenie edukacyjne, z interaktywnymi lekcjami i ćwiczeniami, które pomogą Ci zastosować to, czego się nauczyłeś.
 4. Dołącz do organizacji lub sieci zawodowej: Mogą one zapewnić dostęp do zasobów i wydarzeń związanych z projektowaniem biznesowym, a także możliwości nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami w tej dziedzinie.
 5. Zdobądź praktyczne doświadczenie: Doświadczenie jest często najlepszym nauczycielem, więc szukaj możliwości pracy nad projektami z zakresu projektowania biznesowego lub stażami, aby zdobyć praktyczne doświadczenie. Organizacje pozarządowe mogą być również interesującym pierwszym klientem.
 6. Znajdź mentora lub trenera: Praca z mentorem lub trenerem, który ma doświadczenie w projektowaniu biznesowym, może być cennym sposobem uczenia się od kogoś, kto „był tam, zrobił to” i może zapewnić wskazówki i wsparcie.
 7. Dołącz do firmy konsultingowej, w której możesz być częścią zespołu i uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów, mając dostęp do różnych klientów. O ile praca z konkretnym produktem pozwala zrozumieć biznes pod wieloma różnymi kątami, o tyle praca w charakterze konsultanta daje unikalną możliwość poznania dziesiątek firm w ciągu roku i zdobycia tej cennej meta-perspektywy.

Podczas gdy żadna z tych wskazówek nie uczyni cię natychmiastowym projektantem biznesowym, mieszanie ich i eksperymentowanie z różnymi podejściami może pomóc ci znaleźć to, co działa najlepiej dla ciebie. Przy odrobinie cierpliwości i nienasyconej ciekawości, powinieneś być w stanie rozwinąć konkretne umiejętności i sposób myślenia wymagany do projektowania biznesowego.

Jakie są najlepsze książki do przeczytania na temat projektowania biznesowego?

Jako punkt wyjścia, skomponowaliśmy listę kilku książek na temat projektowania biznesowego opublikowanych w ostatnich latach, obejmujących strategię, filozofię i praktyczne podejście do projektowania biznesowego.

 1. „Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant”, W. Chan Kim i Renée Mauborgne
 2. „The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback”, Dan Olsen
 3. „Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth”, Ash Maurya
 4. „The Lean Enterprise: How Corporations Can Innovate Like Startups”, Owens Trevor
 5. „The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses”, Eric Ries
 6. „Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”, Alexander Osterwalder i Yves Pigneur
 7. „The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionize Your Business”, Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger i Michaela Csik.
 8. „The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail”, Clayton M. Christensen
 9. „The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”, Peter M. Senge
 10. „The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success”, William N. Thorndike
 11. „The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage”, Roger L. Martin
 12. „The Design Thinking Playbook”, Michael Lewrick, Patrick Link i Larry Leifer
 13. „Designing for Growth”, Jeanne Liedtka i Tim Ogilvie
 14. „Value Proposition Design”, Alexander Osterwalder

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz omówić swoje wyzwania w zakresie projektowania biznesowego lub pomysły na nowe produkty lub firmy.

Chcesz omówić swoje wyzwania w zakresie projektowania biznesowego lub pomysły na nowe produkty oraz biznes?