Business design - design thinking

Czym dokładnie jest business design i jaką wartość może wnieść do organizacji?

Business design to, w największym skrócie, projektowanie dochodowego biznesu, nowego produktu lub usługi. Aby to osiągnąć, business designer działa w duchu myślenia projektowego i wykorzystuje metodyki design thinking. Proces ten rozpoczyna się od dogłębnego zrozumienia klientów, a następnie definiowane są strategia organizacji, usługi lub produktu poprzez skupienie się na zweryfikowanych potrzebach klientów. Takie podejście poszerza przestrzeń decyzyjną i wprowadza różne perspektywy (klienci, pracownicy, zarząd, partnerzy biznesowi, itp.). 

Business design obejmuje takie obszary, jak zrozumienie klientów, zdefiniowanie propozycji wartości, prototypowanie i walidację modelu biznesowego oraz określenie odpowiednich strategii marketingowych i sprzedażowych w celu dotarcia do pożądanych odbiorców. Częścią procesu projektowania biznesowego powinno być również zdefiniowanie unikalnych wyróżników dla produktu (takich jak jakość, design, dostępność, ekskluzywność, ceny, itp.)

Definicja business design i jego wartość

Podejście business design pomaga firmom rozwijać produkty i oferty, które przyciągają i utrzymują klientów. Produkty, które są unikalne i wystarczająco trudne do skopiowania, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Może również określić ścieżkę wzrostu i sukcesu, pomagając firmie pozostać na dobrej drodze i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonego procesu projektowania biznesowego obejmują poprawę wydajności, zwiększenie konkurencyjności i większą stabilność finansową. 

business design - design thinking

To, co jest w rzeczywistości świeże i nowatorskie w tym podejściu, to fakt, że stosuje ono techniki design thinking, które opierają się na podejściu human-centered design, a zastosowane w rozsądny sposób mogą pomóc w tworzeniu zyskownych modeli biznesowych i udanych produktów. Kluczowym korzyścią z projektowania biznesowego jest wypełnienie luki pomiędzy innowacyjnością i kreatywnością organizacji, a zmieniającymi się potrzebami klientów.

Co naprawdę robi projektant biznesowy i jak go rozpoznać?

Business design jest obecnie prawdopodobnie jednym z najgorętszych tematów na styku świata projektowania i biznesu, ale – jak zawsze w przypadku nowych i modnych metod – nie zawsze jest jasne, o co w tym wszystkim chodzi i jak oddzielić ziarno od plew w całym żargonie i blichtrze.

Zacznijmy od podstaw: co właściwie robi projektant biznesowy? Zazwyczaj osoba w roli projektanta biznesowego jest odpowiedzialna za ułatwienie procesu tworzenia nowego biznesu lub produktu oraz opracowanie dla niego ogólnej strategii i planu rozwoju, z wykorzystaniem metod design thinking. Będzie to obejmować prowadzenie badań rynkowych (np. desk research, wywiady pogłębione IDI lub badania etnograficzne) w celu zidentyfikowania możliwości i oceny krajobrazu konkurencyjnego oraz zebrania insightów. Obejmuje również facylitację procesu decyzyjnego z różnymi grupami interesariuszy (zarządy, marketing, sprzedaż etc.). W wyniku zebranych wymagań i spostrzeżeń projektant biznesowy prototypuje model biznesowy i ściśle współpracuje z projektantami produktów, aby zaprojektować pierwszą wersję produktu. Takie prototypy mogą być następnie testowane i weryfikowane z potencjalnymi klientami.

Projektanci i projektantki biznesowe mogą być również odpowiedzialni za identyfikację zasobów organizacji, takich jak kompetencje zespołów czy dostępne technologie, aby wspierać wzrost i sukces firmy. Wartość, jaką wnosi taka osoba, pochodzi z połączenia podejścia design thinking z rozległą wiedzą biznesową.

Aby rozpoznać prawdziwego projektanta biznesowego, szukaj osoby z dobrym zrozumieniem różnych modeli ekonomicznych i trendów rynkowych, doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, a także solidnym doświadczeniem w projektowaniu lub badaniach.

Osoby takie powinny mieć silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów oraz zdolność do skutecznej komunikacji z interesariuszami i członkami zespołu. Atutem jest też wykształcenie w zakresie biznesu, marketingu lub pokrewnej dziedziny. Powinni również mieć odpowiednie doświadczenie w biznesie, doradztwie lub zarządzaniu, albo ukończyć szkolenie lub certyfikację w zakresie projektowania biznesowego lub strategii. Ta wiedza biznesowa jest niezbędna, aby zrozumieć głębokie struktury biznesu i prowadzić sensowne rozmowy z zarządem i menedżerami.

Ponieważ mówimy o podejściu design thinking, konieczne jest również posiadanie wykształcenia w zakresie projektowania produktów lub usług albo wcześniejsze doświadczenie w roli projektanta. Właśnie projektanci doświadczeń lub badacze użytkowników są często dobrymi projektantami biznesowymi. W EDISONDA, nasz główny zespół projektantów biznesowych wywodzi się z obszaru projektowania (role badawcze i projektowe), zapewniając unikalną mieszankę wiedzy i doświadczenia w procesie projektowania (np. zestaw narzędzi design thinking, proces projektowania skoncentrowany na odbiorcy).

Zatrudniając projektanta biznesowego, szukaj zarówno doświadczenia projektowego, jak i badawczego oraz dobrego zrozumienia świata biznesu.

Skąd bierze się potrzeba business design?

Apetyt na takie podejście wynika ze złożoności świata biznesowego, rosnącej konkurencyjności (co wywołuje potrzebę wyróżnienia się na rynku), przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych usług i produktów.

Przed organizacjami stoi wiele wyzwań biznesowych, a w odpowiadaniu na nie  pomocne jest ustrukturyzowane i kreatywne podejście. Widzimy wiele innowacyjnego zapału i oczekiwanie wprowadzania nowych produktów, usług i modeli biznesowych nawet w ramach organizacji macierzystej (np. wysiłki korporacyjne w zakresie venture i jednostki typu living labs), ale bardzo często te pomysły kończą się niepowodzeniem lub nie otrzymują wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mogły zostać odpowiednio przetestowane.

Wiele start-upów, potrzebuje również wsparcia w zakresie projektowania biznesowego, aby upewnić się, że ich produkt i podejście go-to-market może być udane i potencjalnie opłacalne z perspektywy biznesowej. Ponieważ czasy łatwych pieniędzy i dominacji wzrostu nad rentownością wydają się być już za nami, wracamy do starego dobrego podejścia „biznes powinien zarabiać”.

Dobrze zaprojektowany i zrównoważony model biznesowy pomaga firmie określić swoje cele, opracować strategię ich osiągnięcia, zapewnić dobre dopasowanie produktu do rynku i jego wyróżniki. Pomaga również przewidzieć i przygotować się na potencjalne wyzwania i szanse, dzięki czemu staje się odporny i trudny do skopiowania i pokonania przez konkurencję.

Koncepcja projektowania biznesowego ewoluowała w czasie wraz z rozwojem różnych narzędzi, badań i technik warsztatowych, aby pomóc firmom w tworzeniu i wdrażaniu produktów. Dziś Business Design Thinking jest kluczowym aspektem strategii biznesowej i niezbędnym dla każdej firmy, która chce osiągnąć długoterminowy sukces i jest nastawiona na „disrupt” i tworzenie innowacji.

Podejście do projektowania biznesowego jest szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, gdzie firmy stoją w obliczu ciągłych zmian i muszą być w stanie szybko dostosować się i ewoluować, aby przetrwać na bezwględnym rynku.

Projektując silne fundamenty, firmy mogą lepiej pozycjonować się, aby wykorzystać nowe możliwości i odpowiedzieć na wyzwania. W rezultacie pomaga to im zachować konkurencyjność i osiągać cele poprzez szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

Ile kosztuje projektowanie biznesowe i jaką wartość ma dla firmy?

Koszt usług projektowania biznesowego może się znacznie różnić w zależności od wielkości i złożoności przedsiębiorstwa, a także zasobów i wiedzy specjalistycznej wymaganej do stworzenia i wdrożenia modelu biznesowego i strategii. Niektóre firmy mogą być w stanie poradzić sobie z tym procesem we własnym zakresie, podczas gdy większe lub mniej doświadczone organizacje mogą potrzebować zaangażować zewnętrznych konsultantów lub firmy do pomocy w warsztatach projektowania biznesowego, prowadzenia Product Discover Sprintów lub nawet w całym procesie.

Proces taki może trwać od kilku dni w przypadku pojedynczego warsztatu projektowania biznesowego, do kilku tygodni w przypadku procesu, który obejmuje krojone na miarę badania, zbieranie informacji, a następnie pracę z głównym zespołem interesariuszy, a nawet miesięcy, jeśli rozważamy analizę dla wielu rynków i szerokiej grupy interesariuszy w organizacji.

Biorąc pod uwagę, że projektanci biznesowi mają zwykle duże doświadczenie projektowe i biznesowe, a ich wynagrodzenie odzwierciedla bogactwo doświadczenia, koszt może zaczynać się od kilku tysięcy EUR lub USD do nawet setek tysięcy za projekt, jeśli zaangażowane są duże zespoły i złożone analizy.

Jednak koszty te mogą się łatwo zwrócić, ponieważ stworzenie odpowiedniego, atrakcyjnego produktu przekłada się na przychody i zwiększone marże, które może przynieść firmie.

Dobrze zaprojektowany biznes może pomóc firmie w bardziej efektywnym przydzielaniu zespołów, identyfikowaniu nowych możliwości, wprowadzaniu nowych produktów, modeli biznesowych lub strumieni przychodów.

Może również pomóc firmie w przyciągnięciu inwestorów i zapewnieniu sobie finansowania z różnych źródeł (VC, giełda etc.), ponieważ silny i sprawdzony model biznesowy obiecuje solidne podstawy do rozwoju.

Prawdziwa wartość business design leży w jego zdolności do pomagania firmie w rozwoju i ciągłym wymyślaniu siebie na nowo, aby osiągnąć biznesowe cele i zapewnić długoterminowy sukces.

Jakie KPI są kluczowe dla business designu?

Eksperci business design pracują z wieloma artefaktami design thinking (ich znak rozpoznawczy to karteczki post-it, plansze tzw. canvas, czy interaktywne tablice jak Figjam czy Mural), ale przede wszystkim pracują z liczbami i danymi, ponieważ jest to najbardziej adektwany sposób pomiaru i oceny biznesu.

Kluczowe wskaźniki efektywności (tzw. Key Performance Indicators – KPI) są metrykami używanymi do mierzenia postępu i sukcesu firmy lub projektu i służą jako probierz i miara dla projektów biznesowych.

KPI, które są krytyczne dla projektu biznesowego, będą zależały od celów i strategii firmy, a także od branży, w której działa. Niektóre wspólne KPI, które mogą pojawić się na warsztatach business design obejmują:

 1. Przychody: jest to oczywista kluczowa metryka dla większości firm i może być używana do pomiaru sukcesu firmy lub produktu.
 2. Satysfakcja klienta: pomiar satysfakcji klienta może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów do poprawy i zapewnić, że biznes spełnia potrzeby rynku docelowego.
 3. Net Promoter Score (NPS): NPS mierzy prawdopodobieństwo, że klienci będą polecać firmę innym i może być użytecznym wskaźnikiem zadowolenia i lojalności klientów.
 4. Satysfakcja, która mierzy subiektywną ocenę klientów lub pracowników.
 5. Udział w rynku: śledzenie udziału firmy w rynku może pomóc ocenić jej konkurencyjność i określić możliwości wzrostu.
 6. Adopcja produktu/usługi: podana w procentach lub jako liczba, informuje o sukcesie konkretnego produktu.
 7. Zwrot z inwestycji (Return on Investment ROI): Ta metryka mierzy rentowność biznesu lub inwestycji i może być wykorzystana do oceny skuteczności planu biznesowego i odpowiedniego przydzielenia zasobów.
 8. Wzrost: mierzy tempo, w jakim firma się rozwija i może być wskaźnikiem sukcesu firmy oraz jej zdolności do przyciągania i utrzymywania klientów.
 9. Zyskowność / marżowość: mówi o tym, na ile opłacalny jest dla firmy dany produkt

To tylko wierzchołek góry lodowej, ale może być dobrym punktem wyjścia do zbadania i zanurkowania głębiej. Kluczowe dla danego biznesu KPI będą zależały od branży, modelu biznesowego, rynków i struktury organizacji. Powinny być one starannie dobrane tak, aby były zgodne z tymi celami i dostarczały użytecznych informacji.

Poprzez regularne monitorowanie i śledzenie kluczowych wskaźników KPI, organizacje mogą zidentyfikować obszary sukcesu i możliwości poprawy oraz podejmować świadome decyzje w celu napędzania długoterminowego sukcesu, inwestując w obszary z największym potencjałem.

Metody pracy w podejściu business design

Jak w przypadku każdego projektu, projektant biznesowy, w trakcie procesu, może korzystać z różnych metod i technik – dobierane są one w zależności od kontekstu, wielkości projektu i dojrzałości organizacji. Gros z nich pochodzi z obszaru myślenia projektowego czyli tzw. design thinking.

Myślenie projektowe to kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, które obejmuje zrozumienie potrzeb klienta, użytkownika lub pracownika, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie i udoskonalanie rozwiązania.

Niektóre wspólne metody i kroki w procesie business design to:

 1. Badania rynku: obejmują gromadzenie i analizę danych na temat rynku docelowego, konkurentów i trendów w branży w celu zidentyfikowania możliwości i oceny krajobrazu konkurencyjnego. Może to obejmować zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, desk research, benchmarking, pogłębione wywiady, badania etnograficzne itp.
 2. Prowadzenie warsztatów: business design wymaga wielu rozmów, zbierania danych wejściowych oraz dostarczania rekomendacji i spostrzeżeń. Warsztaty zazwyczaj obejmują pracę z tzw. business model canvas lub value proposition canvas.
 3. Przygotowanie produktów do wizualizacji kluczowych spostrzeżeń, pomysłów i potrzeb – w EDISONDA używamy Person, różnych typów Customer Journey Canvas lub Service Blueprints.
 4. Zdefiniowanie modelu biznesowego: obejmuje zdefiniowanie oferowanych produktów lub usług, rynku docelowego oraz modelu przychodów (np. oparty na subskrypcji, opłacie jednorazowej, freemium itp.).
 5. Przełożenie modelu biznesowego na plan działania oraz udział w tworzeniu prototypu produktu (wraz z projektantami produktu).
 6. Rekomendowanie możliwych do podjęcia działań w celu przetestowania, zweryfikowania i wdrożenia konkretnego modelu biznesowego.
 7. Zatwierdzenie wstępnych założeń w badaniach
 8. Prowadzenie prezentacji, szkoleń UX, udział i facylitację warsztatów.
 9. Mapowanie zasobów: identyfikacja zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych wymaganych do wsparcia wzrostu i sukcesu biznesu lub produktu cyfrowego.
 10. Realizacja planu: wdrożenie strategii i taktyk nakreślonych w biznesplanie oraz śledzenie postępów realizacji
 11. Przegląd i dostosowanie planu: prowadzenie regularnych badań (np. testy użyteczności, badania etnograficzne, analizy ruchu), przegląd i aktualizacja modelu biznesowego i jego realizacji w celu odzwierciedlenia zmian na rynku lub w biznesie, a także dostosowanie planu w razie potrzeby.

Proces Business Design łączy w sobie myślenie strategiczne i analityczne, a także umiejętność przełożenia spostrzeżeń i innowacji na produkt. Oraz nadzór nad skutecznym wykonaniem tego planu.

Warto zauważyć, że business designer nie jest samotnym super projektantem, który wymyśla i projektuje wszystko od A do Z. To doświadczony lider, który dzięki swojej rozległej wiedzy jest w stanie koordynować proces tworzenia i skalowania produktu pod kątem celów biznesowych. To osoba, która współpracuje z innymi specjalistami i koordynuje proces, sprawdzając na koniec każdego etapu wyniki i założenia pod kątem potrzeb i możliwości rynkowych i biznesowych. Osoba, która bierze odpowiedzialność za sukces rynkowy przedsięwzięcia.

To jest wartość, którą dostarcza business designer, ale żeby to osiągnąć potrzebuje zespołu projektantów i specjalistów znających się na swojej działce biznesowej.

Proces Business Design

Podejście do procesu wywodzące się z dziedziny projektowania można również zdefiniować według kroków procesu projektowania skoncentrowanego na odbiorcy (Human Centered Design). Projektanci biznesowi mogą zastosować design thinking do procesu rozwoju biznesu, przechodząc poniższe etapy:

 1. Wczuć się w klienta/użytkownika: zrozumieć potrzeby i preferencje klienta oraz wyzwania, przed którymi stoi.
 2. Zdefiniować problem: zidentyfikować kluczowe wyzwania lub możliwości, które firma lub produkt mogłyby rozwiązać.
 3. Generować pomysły: wygenerować szeroki zakres pomysłów i potencjalnych rozwiązań zidentyfikowanego problemu.
 4. Prototypować i testować: stworzyć prototypy lub modele i przetestować je, aby zebrać informacje zwrotne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 5. Dopracować projekt: wykorzystać informacji zwrotnych z fazy prototypu i testów do dopracowania i ulepszenia rozwiązania.
 6. Nadzorować wdrożenie: współpracować z zespołami produktowymi i biznesowymi w celu przekształcenia prototypów w pełnowartościowy produkt, który może zostać wdrożony rynkowo.

Dzięki zastosowaniu metod Design Thinking projektanci biznesowi mogą tworzyć innowacyjne i skuteczne produkty, które są dostosowane do potrzeb grup odbiorców i odpowiadają na ich kluczowe wyzwania.

Takie połączenie dobrze dobranych badań i empatycznego podejścia do potencjalnych klientów może zaowocować stworzeniem nowych, wartościowych rozwiązań biznesowych.

Business design deliverables czyli typowe rezultaty projektu

Czego można zazwyczaj oczekiwać, zatrudniając specjalistę business design – jakie efekty tego procesu zazwyczaj się pojawiają?

Istnieje wiele skutecznych i stymulujących narzędzi do wykorzystania w procesie business design. To, które z nich zostaną wybrane, zależy od kontekstu, dostępnego czasu, dojrzałości organizacji oraz doświadczenia projektanta biznesowego.

W naszej pracy często wykorzystujemy niektóre z wymienionych poniżej narzędzi design thinking:

 • Przegląd rynku i benchmark konkurencji lub modeli biznesowych,
 • Scouting – przegląd innowacji,
 • Matryce 2×2,
 • Raporty z badań, wywiadów, badań etnograficznych,
 • Protopersony lub persony,
 • Customer journey maps,
 • Business model canvas,
 • Value Proposition canvas,
 • Service blueprint,
 • Prototyp produktu,
 • Prototyp modelu biznesowego.

Wartość powyższych dokumentów polega na wizualizacji złożonych procesów i przedstawieniu różnych modeli wszystkim interesariuszom.

Pomaga nam to określić istotę produktu lub usługi, zidentyfikować rzeczywiste potrzeby konsumentów lub użytkowników, określić grupy docelowe i kanały komunikacji, a nawet zaprojektować spodziewane przychody.

Jaka jest różnica między Business Design a projektowaniem skoncentrowanym na użytkowniku (user centerem design)?

Business design i projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD) mają wiele wspólnego, ponieważ oba są podejściem do projektowania produktów, usług i doświadczeń. Jednakże, podczas gdy typowy product designer skupia się na produkcie lub usłudze i jego wartości dla użytkownika końcowego, projektant biznesowy rozszerza tę perspektywę, aby rozważyć rentowność i potencjał rynkowy firmy lub jej konkretnego produktu.

Jak już wspomniałem, business design to proces, który obejmuje tworzenie i wdrażanie dochodowego biznesu. Obejmuje on identyfikację rynku docelowego, zdefiniowanie oferowanych produktów lub usług oraz określenie odpowiednich strategii marketingowych i sprzedażowych w celu dotarcia do pożądanej grupy odbiorców. Business design skupia się na stworzeniu modelu, który pomoże firmie osiągnąć cele i odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Pomaga on dopasować potrzeby klientów do potencjału organizacji i rynku.

Z kolei projektowanie skoncentrowane na użytkowniku to podejście projektowe, które skupia się na tworzeniu produktów, usług i doświadczeń spełniających potrzeby i oczekiwania użytkownika końcowego. Polega ono na prowadzeniu badań w celu zrozumienia potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników oraz wykorzystaniu tych informacji do kształtowania projektu produktu lub usługi. Celem projektowania zorientowanego na użytkownika jest stworzenie produktu lub usługi, która jest intuicyjna, łatwa w użyciu i spełnia potrzeby użytkownika w sposób bezproblemowy i satysfakcjonujący.

Chociaż business design i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku są odrębnymi podejściami, często mogą być stosowane razem w rozwoju produktów i usług. Rozważając zarówno cele biznesowe, jak i potrzeby użytkowników, firmy mogą tworzyć produkty i usługi, które są zarówno skuteczne, jak i odnoszą sukcesy na rynku. Najczęściej też projektowanie produktu w duchu UCD jest niezbędnym elementem procesu business design.

Jaka jest różnica między projektantem biznesowym a projektantem produktu?

Projektant biznesowy i projektant produktu używają podobnych narzędzi, procesów i żargonu. Jednak są to dwie różne role z różnymi zakresami obowiązków.

Projektant biznesowy jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie ogólnej strategii i planu dla firmy lub produktu. Może to obejmować prowadzenie badań rynku i benchmarking w celu zidentyfikowania możliwości oraz opracowanie oferty produktów lub usług.

Business designer skupia się na tworzeniu i wdrażaniu wysokopoziomowej wizji i modeli, które pomogą firmie osiągnąć jej cele i zaspokoić potrzeby klientów.

Z drugiej strony, projektant produktu jest odpowiedzialny za projektowanie konkretnych produktów fizycznych lub cyfrowych ze wszystkimi ich niuansami. Może to obejmować konceptualizację i szkicowanie pomysłów, tworzenie prototypów i modeli oraz testowanie i udoskonalanie projektu w celu upewnienia się, że spełnia on pożądane specyfikacje i potrzeby użytkowników. Projektanci produktu mogą pracować w różnych branżach, w tym w branży produktów konsumenckich, urządzeń medycznych, motoryzacyjnej i inżynieryjnej. Projektant produktu koncentruje się na tworzeniu funkcjonalnych, estetycznych i przyjaznych dla użytkownika produktów, a wynik jego pracy składa się z dostarczonych projektów (prototypów, makiet, layoutów).

Podczas gdy business design i projektowanie produktu są powiązane i często używają podobnych narzędzi i metod, są to odrębne dziedziny i specjalizacje. Projektanci biznesowi zajmują się ogólną strategią i planem, natomiast projektanci produktu koncentrują się na projektowaniu konkretnych produktów.

Ponieważ jednak projektanci biznesowi przekładają spostrzeżenia i potrzeby na rentowne modele biznesowe, a projektanci produktu przekładają je na konkretne produkty i funkcje, bardzo często współpracują przy projektach biznesowych, zwłaszcza w fazie prototypowania, kiedy wymagany jest prototyp.

Jak wybrać odpowiedni zespół i jakich kompetencji szukać?

Wybór odpowiedniego zespołu do projektu business design jest oczywiście bardzo istotny dla jego powodzenia. Przy wyborze członków zespołu należy wziąć pod uwagę konkretne umiejętności i wiedzę wymaganą do pomyślnego zakończenia projektu, a także osobowości i style pracy poszczególnych osób. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ich wcześniejsze doświadczenie i zdolność do osiągania konkretnych wyników.

Niektóre kluczowe umiejętności, na które należy zwrócić uwagę podczas budowania zespołu projektantów biznesowych to:

 1. Myślenie strategiczne i umiejętność rozwiązywania problemów: Umiejętność analizowania danych i opracowywania kreatywnych rozwiązań złożonych problemów jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w projektowaniu biznesu.
 2. Umiejętności komunikacji i współpracy: business design często wiąże się z pracą ze zróżnicowaną grupą interesariuszy, więc dobre umiejętności komunikacji i współpracy są niezbędne.
 3. Znajomość branży i doświadczenie: Członkowie zespołu z głębokim zrozumieniem branży i rynku docelowego mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń. Pomocne jest również zatrudnienie osób z doświadczeniem z innych branż, które mogą zasugerować kreatywne przyjęcie modeli biznesowych i rozwiązań, które zostały z powodzeniem wykorzystane w innych sektorach.
 4. Umiejętności zarządzania projektem: Skuteczne zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, więc członkowie zespołu z rozwiniętymi kompetencjami planowania i umiejętnościami organizacyjnymi są bardzo cenni.
 5. Zdolności adaptacyjne i elastyczność: Krajobraz biznesowy stale się zmienia, więc członkowie zespołu, którzy potrafią się dostosować w miarę potrzeb, będą cennym dopełnieniem zespołu.

Pomocne może być również rozważenie różnorodności podczas budowania zespołu projektującego biznes, ponieważ taki multidyscyplinarny i zróżnicowany zespół może wnieść ciekawe perspektywy i doświadczenia, prowadzące do bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. Warto włączać do procesu osoby o różnym poziomie doświadczenia w firmie (nowicjusze vs. weterani) oraz z różnych części biznesu (R&D, marketing, sprzedaż, obsługa klienta, HR, produkcja, itp.)

Jak wpleść filozofię Business Design w prace nad rozwojem produktu?

Filozofia business design powinna być wpleciona w prace nad rozwojem produktu od najwcześniejszego etapu myślenia o takiej innowacji.

Można to osiągnąć poprzez włączenie do procesu rozwoju produktu niektórych z poniższych kroków:

 1. Jasne określenie celów biznesowych i rynku docelowego: Zrozum ogólne cele biznesu oraz potrzeby i potrzeby rynku.
 2. Przeprowadzenie badań rynku: Zbieraj i analizuj dane na temat konkurencji, trendów w branży i potrzeb klientów, co może pomóc w stworzeniu odpowiedniego sposobu myślenia i modeli biznesowych.
 3. Zdefiniowanie wizję produktu i mapę drogową: Opracuj jasną wizję i mapę drogową produktu, aby zapewnić dostosowanie procesu rozwoju produktu do celów biznesowych oraz efektywną alokację zasobów.
 4. Włączenie zasad projektowania skoncentrowanego na człowieku: Dzięki uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań użytkownika końcowego w całym procesie rozwoju produktu firmy mogą tworzyć produkty, które są intuicyjne, łatwe w użyciu i spełniają potrzeby wszystkich klientów.
 5. Monitorowanie i dostosowywanie mapy drogowej produktu: Regularnie przeglądaj i aktualizuj plan produktu w świetle trendów rynkowych i informacji zwrotnych od klientów, aby upewnić się, że produkt jest potrzebny i konkurencyjny.

Wplecenie filozofii projektowania biznesowego w prace nad rozwojem produktu oznacza dostosowanie procesu rozwoju produktu do ogólnej strategii organizacji oraz uwzględnienie w całym procesie potrzeb i oczekiwań użytkownika końcowego.

Nie jest to łatwe, bo wymaga zmiany filozofii i przyzwyczajeń na wszystkich szczeblach organizacji, ale prowadzi w długi terminie do ponadprzeciętnych zysków, co potwierdzają wyniki finansowe organizacji stawiających design wysoko w swojej strategii.

Jaka jest rola badań jakościowych i różnych badań UX w procesie Business Design?

Badania jakościowe i badania UX (user experience) odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania biznesowego, dostarczając cennego wglądu w potrzeby, zachowania i preferencje różnych typów, grup i segmentów klientów.

Informacje te mogą być wykorzystane do stworzenia person, które pomogą wszystkim członkom zespołu uniknąć i założeń opartych na ich własnym kontekście i doświadczeniach.

Badania jakościowe polegają na gromadzeniu danych za pomocą metod takich jak wywiady pogłębione, grupy fokusowe i obserwacje, a następnie analizowaniu ich w celu zidentyfikowania wzorców i powtarzających się tematów. Mogą one zapewnić głębsze zrozumienie klientów i ich motywacji, co może być szczególnie przydatne na wczesnych etapach projektowania biznesu, gdy definiuje się produkt, rynek docelowy i propozycję wartości.

Badania UX/CX, takie jak testy użyteczności i badania odbiorców, mogą również zapewnić cenny wgląd w doświadczenia użytkowników produktów i usług. Poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem lub usługą i jakie są ich odczucia, firmy mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy i stworzyć bardziej satysfakcjonujące i pozytywne doświadczenia użytkowników.

W fazie weryfikacji pomocne jest przeprowadzenie testów użytkowników prototypów lub badań RITE, aby upewnić się, że opracowany prototyp spełnia potrzeby klientów i zmniejszyć ryzyko wprowadzenia na rynek produktu, który nie jest zrozumiany, zaakceptowany, przyjęty lub potrzebny.

Badania jakościowe i badania UX realizowane w procesie business design mogą zatem istotnie pomóc firmom lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów oraz stworzyć lepsze produkty i usługi.

Jak myślenie ekosystemem jest powiązane z business design?

Myślenie o platformie/ekosystemie to podejście do biznesu, które polega na tworzeniu od samego początku platformy, na której inne firmy lub organizacje mogą budować i działać, lub poprzez zapewnienie i kontrolowanie kompletnego ekosystemu, który odpowiada holistycznie na potrzeby klienta. Platforma taka czy ekosystem może być fizyczna lub cyfrowa i może być wykorzystywana do ułatwienia wymiany towarów, usług lub informacji pomiędzy różnymi stronami.

Myślenie o platformie jest ściśle związane z projektowaniem biznesowym, ponieważ zakłada projektowanie właśnie takiego – platformowego – modelu biznesowego. Może to obejmować identyfikację rynku docelowego i propozycji wartości, zdefiniowanie produktów lub usług, które mają być oferowane jako cały łańcuch, oraz określenie odpowiedniego modelu cenowego i dochodowego. Obejmuje to również stworzenie modelu biznesowego, który może wspierać wzrost i sukces platformy oraz ekosystemu produktów i usług w czasie, poprzez oferowanie zachęt partnerom i podwykonawcom.

Myślenie platformowe może być szczególnie przydatne dla firm, które chcą stworzyć nowy rynek lub wprowadzić przełomową innowację (disrupt) na rynek istniejący. Projektując platformę, firmy mogą odblokować nowe źródła wartości i napędzać innowacje, a także budować długoterminową lojalność swoich klientów. Przykładem rodzimym takiego podejścia jest choćby Allegro czy Inpost.

Jak zacząć naukę o business design?

Projektowanie biznesowe jest trochę jak przygotowywanie posiłku. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że każdy może to zrobić, ale aby zostać światowej klasy kucharzem, potrzebujesz połączenia talentu i ogromnego doświadczenia. Można je zdobyć tylko dużo gotując i  brudząc sobie ręce.

Wymaga to prawdziwego zainteresowania światem biznesu, dobrego zmysłu obserwacji i doświadczenia z pierwszej ręki w projektach, w których budowano produkty i modele biznesowe. Aby jednak uniknąć błędnego koła, że „aby zdobyć doświadczenie, trzeba je mieć”, warto zacząć od czytania i uczenia się od ekspertów i terminowania w roli asystenta jako członek zespołu doradczego.

Istnieje kilka dobrych sposobów, jak można zacząć. Oto kilka propozycji:

 1. Czytaj książki i artykuły o projektowaniu biznesowym: Wiele książek i artykułów dostępnych online opisuje świetnie zasady i techniki projektowania biznesowego. Ich lektura może być dobrym sposobem na zdobycie podstawowego zrozumienia tematu, wyposażenie się w żargon i zbudowanie pierwszej wersji modeli mentalnych.
 2. Czytaj magazyny biznesowe i gazety, aby nauczyć się języka biznesu i poznać różne modele biznesowe oraz różne momenty w życiu organizacji (start, skalowanie, przejęcie, fuzje itp.).
 3. Uczęszczaj na kursy lub warsztaty online: Kursy i warsztaty online mogą zapewnić bardziej ustrukturyzowane doświadczenie edukacyjne, z interaktywnymi lekcjami i ćwiczeniami, które pomogą Ci zastosować to, czego się nauczyłeś.
 4. Dołącz do organizacji lub sieci zawodowej: Mogą one zapewnić dostęp do zasobów i wydarzeń związanych z projektowaniem biznesowym, a także możliwości nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami w tej dziedzinie.
 5. Zdobądź praktyczne doświadczenie: Doświadczenie jest często najlepszym nauczycielem, więc szukaj możliwości pracy nad projektami z zakresu projektowania biznesowego lub stażami, aby zdobyć praktyczne doświadczenie. Organizacje pozarządowe mogą być również interesującym pierwszym klientem.
 6. Znajdź mentora lub trenera: Praca z mentorem lub trenerem, który ma doświadczenie w projektowaniu biznesowym, może być cennym sposobem uczenia się od kogoś, kto „był tam, zrobił to” i może zapewnić wskazówki i wsparcie.
 7. Dołącz do firmy konsultingowej, w której możesz być częścią zespołu i uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów, mając dostęp do różnych klientów. O ile praca z konkretnym produktem pozwala zrozumieć biznes pod wieloma różnymi kątami, o tyle praca w charakterze konsultanta daje unikalną możliwość poznania dziesiątek firm w ciągu roku i zdobycia tej cennej meta-perspektywy.

Żadna z powyższych wskazówek nie uczyni cię natychmiast projektantem biznesowym, ale mieszanie ich i eksperymentowanie z różnymi podejściami może pomóc ci znaleźć to, co zadziała najlepiej w Twoim kontekście. Przy odrobinie cierpliwości i nienasyconej ciekawości, powinieneś być w stanie rozwinąć konkretne umiejętności i sposób myślenia wymagany do projektowania biznesowego.

Jakie są książki warte przeczytania na temat business design?

Jako punkt wyjścia, skomponowaliśmy listę kilku książek na temat business design, opublikowanych w ostatnich latach, obejmujących strategię, filozofię i praktyczne podejście do projektowania biznesowego.

 1. „Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant”, W. Chan Kim i Renée Mauborgne
 2. „The Lean Product Playbook: How to Innovate with Minimum Viable Products and Rapid Customer Feedback”, Dan Olsen
 3. „Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth”, Ash Maurya
 4. „The Lean Enterprise: How Corporations Can Innovate Like Startups”, Owens Trevor
 5. „The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses”, Eric Ries
 6. „Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”, Alexander Osterwalder i Yves Pigneur
 7. „The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionize Your Business”, Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger i Michaela Csik.
 8. „The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail”, Clayton M. Christensen
 9. „The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”, Peter M. Senge
 10. „The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success”, William N. Thorndike
 11. „The Design of Business: Why Design Thinking Is the Next Competitive Advantage”, Roger L. Martin
 12. „The Design Thinking Playbook”, Michael Lewrick, Patrick Link i Larry Leifer
 13. „Designing for Growth”, Jeanne Liedtka i Tim Ogilvie
 14. „Value Proposition Design”, Alexander Osterwalder

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz omówić swoje wyzwania w zakresie business design lub pomysły na nowe produkty lub firmy albo przeprowadzić Product Discovery Sprint dla swojej innowacji cyfrowej. 

Chcesz omówić swoje wyzwania w zakresie projektowania biznesowego lub pomysły na nowe produkty oraz biznes?