Intranet - komunikacja wewnętrzna - EDISONDA

Digital Worplace Meetup #2 – o firmowej komunikacji słów kilka

Komunikacja to element struktury dzisiejszego świata. Bez przerwy korzystamy z narzędzi, ułatwiających nam kontakt, wymianę myśli i dzielenie się informacjami, które są dla nas ważne. O tym w jaki sposób skierować komunikację wewnętrzną w firmie na właściwe tory, w zgodzie z kulturą organizacji rozmawialiśmy podczas ostatniego Digital Workplace Meetup.

Komunikacja wewnętrzna to pojęcie znacznie szersze niż wymiana kilku zdań przy porannej kawie, w firmowej kuchni. Tego typu rytuały są oczywiście bardzo ważne w budowaniu pozytywnej atmosfery, czy jednak potrafią wnieść realną wartość do biznesu?

Znane z życia prywatnego zwyczaje przenikają do biznesu, a firmowa komunikacja wewnętrzna stała się podstawą budowania pozytywnych doświadczeń pracowników. Aby w pełni świadomie kształtować kulturę wymiany informacji w firmie warto pamiętać, że jest to właściwie element zarządzania, który może wzmacniać zaangażowanie pracowników, pomóc budować lojalność oraz pozytywnie motywować, a w szerszej perspektywie, dzięki mocniejszej współpracy – spełniać cele biznesowe firmy.

Zbuduj społeczność!

Według Iwony Szramik z Capgemini aby przekonać pracowników do dzielenia się wiedzą, informacjami i feedbackiem warto zbudować wewnętrzną społeczność. Takie działanie jest co prawda czasochłonne, zaangażowanie jednak procentuje. W Capgemini powstało comunity, które dzięki regularnym spotkaniom pomaga organizacji wdrażać nowe pomysły i odpowiednio szybko reagować na pojawiające się problemy. W ramach społeczności wyłoniono również ambasadorów – najbardziej odważnych w wyrażaniu opinii pracowników i umożliwiono rozwój talentów.

Iwona podkreśliła też, że duże znaczenie w kształtowaniu kultury komunikacji w Capgemini mają wykorzystywane na co dzień narzędzia takie, jak wewnętrzny newsletter czy tworzone przez pracowników firmowe vlogi. Dzięki nim nie tylko łatwiej jest dystrybuować wiedzę na temat realizowanych projektów i ciekawych inicjatyw, ale też wzmacniać zaangażowanie zespołów poprzez zdrową rywalizację.

Podkreśl DNA firmy

Nieco inaczej do tematu kształtowania komunikacji wewnętrznej podchodzą mniejsze organizacje oraz te, działające w branżach kreatywnych. Maciej Chart-Olasiński ze startupu Estimote, podkreślił wagę kultury firmy, będącej wypadkową różnych czynników: wizji, panujących w niej zwyczajów i rytuałów, historii, a nawet przestrzeni biura.

Maciek opowiedział o Culture Book – wewnętrznym przewodniku po ważnych dla Estimote wartościach. Punktem wyjścia dla jego stworzenia były ogólnofirmowe warsztaty, a inspiracją wdrażane przez firmę rozwiązania. Procesy kreatywne potrzebują specyficznego rodzaju motywacji, spójności oraz otwartego feedbacku. Maciek porównał culture book do kompasu, który określa w jaki sposób rozwiązywać ewentualne problemy, rekrutować i przeprowadzać procesy onboardingowe.

Digital workplace – dostosuj narzędzia do kultury

Ostatnie lata to czas gwałtownego rozwoju technologicznego, ale też czas, kiedy nowe, wychowane w duchu komunikacji pokolenia wchodzą na rynek pracy. Budowa komunikacyjnych rytuałów najczęściej jest jednak trudna, nudna i wymaga czasu. Aleksander Monte Sala z Kolibro opowiedział o narzędziach pomagających w komunikacji wewnętrznej.

Digital workplace - EDISONDA

Podkreślił, że aby miały one realną wartość dla biznesu, powinny być dobrze przemyślane i dopasowane do kultury organizacji. Zwrócił uwagę, że zaplanowanie i wdrożenie nowego intranetu powinno się wiązać ze strategią jego wykorzystania w późniejszej komunikacji. W końcu ma on zapewnić szybszy dostęp do informacji i wiedzy, a w konsekwencji oszczędności.

Aleksander wskazał najbardziej powszechne błędy w planowaniu i wdrażaniu intranetów. Nie zabrakło jednak pozytywnego przykładu wykorzystania intranetu w jednym z zagranicznych szpitali. Rozwiązanie służy tam do dzielenia się informacjami o pacjentach, co pomaga w zapewnianiu im możliwie najlepszej opieki.

Chcesz się dowiedzieć, jak mógłby wyglądać proces w Twojej organizacji?