Jak oni działają? – czyli krótki „tutorial” o tym, jak Edisonda (współ)pracuje przy projektowaniu innowacji produktowych i usługowych

Masz pomysł na nowy produkt cyfrowy lub usługę? Chcesz polepszyć doświadczenie Użytkownika (czyli UX, tj. User Experience) z Twoim istniejącym produktem lub usługą – czy to aplikacja finansowa, system B2B albo sklep internetowy? Planujesz sprawdzić, „jak to robią inni”? A może masz jakieś inne wyzwanie z zakresu innowacji?

Jeśli na Twojej „ścieżce innowacji” zwrócisz się o wsparcie do Edisondy, nasz konsultant na pewno przeprowadzi z Tobą kilka wstępnych rozmów, prawdopodobnie włączając do dyskusji któregoś 
z naszych ekspertów tak, abyśmy mogli:

 • zrozumieć stojące przed Tobą wyzwania,
 • potwierdzić, że jesteśmy w stanie Cię w nich wesprzeć,
 • zaproponować optymalne kroki procesu projektowego, biorąc pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby.

To jeszcze tylko podpisujemy umowę i… właśnie, co dalej? Czego możesz spodziewać się i oczekiwać po procesie współpracy z Edisondą?

Dla nas każdy KLIENT jest wyjątkowy

Jako Edisonda równie efektywnie pracujemy z różnego typu klientami: inny proces skonstruujemy dla klientów, którzy są na początku drogi i dopiero rozpoznają swój projektowy problem, a inny dla tych, którzy mają solidnie przemyślany produkt lubusługę i potrzebują je głównie zweryfikować.

Bez względu na to, czy Twoja potrzeba jest bardzo prosta (np. potrzebujesz tylko kilku szkiców projektowych) czy bardzo złożona (np. potrzebujesz kompleksowego podejścia do realizacji Twojej innowacji, łącznie z zarządzaniem całym procesem projektowym i podwykonawcami) dobra wiadomość jest taka: NA PEWNO jesteś w dobrym miejscu.

Z każdego z naszych wyzwań cieszymy się równie mocno – natomiast na każde z nich odpowiadamy w różny sposób, w zależności od tego, z którego miejsca przychodzisz i dokąd we współpracy z nami chcesz dojść. Poniżej znajdziesz informacje na temat kilku faz projektowych, które mogą, ale nie muszą pojawić się na Twojej “ścieżce innowacji”. Fazy projektowe to etapy wyznaczające kamienie milowe naszych wspólnych działań. W każdej z nich, wykorzystujemy różne narzędzia i techniki najlepiej odpowiadające wyzwaniom – szczegóły na temat narzędzi i technik znajdziesz w podlinkowanych artykułach.

Kick-off projektu, czyli pierwszy gwizdek

Gdy rozpoczynamy nasz wspólny projekt, w pierwszej kolejności możesz oczekiwać zaproszenia dla Ciebie, Twojego zespołu projektowego oraz wskazanych przez Ciebie interesariuszy projektu na kick-off, czyli spotkanie oficjalnie inaugurujące umówione działania (spotkanie online lub „na żywo”). Ze strony Edisondy możesz spodziewać się pełnego zespołu realizacyjnego (Menedżer Projektu + projektanci) oraz konsultanta sprzedażowego, który do tej pory był z Tobą w kontakcie.

Ważne: dla nas, jako Edisondy, już od pierwszego kontaktu jesteśmy w jednej drużynie i „gramy na tej samej połowie boiska”.

Kick-off projektowy ma na celu szczególnie:

 • poznanie się zespołów Twojej organizacji i Edisondy,
 • ustalenie szczegółów organizacyjnych (np. jakie daty musimy brać pod uwagę przy realizacji projektu i dlaczego, jakimi kanałami będziemy się komunikować i jak często, kto w imieniu Twojej organizacji będzie podejmować decyzje projektowe),
 • wspólne potwierdzenie tego, na co się umówiliśmy i czy wszyscy się co do tego zgadzamy – (czyli potwierdzenie zakresu projektu).

*Jeżeli teraz zadajesz sobie pytanie „po co, skoro umowa została już podpisana?” to z naszego doświadczenia wynika, że nawet na tym etapie nie tylko pomiędzy Klientem a Wykonawcą, ale nawet wewnątrz organizacji-Klienta rozumienie i oczekiwania co do efektów projektu mogą znacząco różnić się pomiędzy interesariuszami. Kick-off jest zatem spotkaniem, na którym uspójniamy rozumienie zakresu – tego, na co się umawiamy, tego, na co się nie umawiamy i potwierdzamy zgodę na taki stan rzeczy.

Jakich jeszcze pytań ze strony Edisondy możesz się spodziewać na kick-off’ie:

 • wstępnie: o posiadaną przez Ciebie wiedzę na temat docelowych Użytkowników i ich problemów ORAZ o Twoje ewentualne intuicje i pomysły dotyczące rozwiązań. Poprosimy Cię także o materiały źródłowe, którymi dysponujesz, np. dane z Google Analytics; mapy Hotjar; persony Użytkowników; wyniki badań/testów z Użytkownikami itp.
 • wstępnie: o posiadaną przez Ciebie wiedzę na temat kontekstu projektu: np. Twoją główną konkurencję, obecne trendy rynkowe i to, gdzie chcesz się w nich ulokować;
 • o znane ryzyka projektowe po stronie Twojej organizacji – jeśli je poznamy, będziemy w stanie lepiej je zabezpieczyć,
 • o wszelkie inne kwestie merytoryczne, które na etapie startowania projektu budzą wątpliwości u zespołu realizacyjnego.

*Uwaga: nawet jeśli na moment kick-off’u Twoja wiedza o Użytkownikach czy trendach rynkowych jest ograniczona, pomożemy Ci ją pozyskać, np. czerpiąc z naszej wiedzy
i doświadczenia lub poprzez przeprowadzenie badań z Użytkownikami (niżej w artykule) albo analizę rynkową, która pozwoli nam podjąć niezbędne projektowe decyzje.

Po kick-offie, Menedżer Projektu opracuje wstępny harmonogram projektu lub, w przypadku projektów o większym poziomie niepewności, główne założenia dot. harmonogramu realizacji. Harmonogram otrzymasz do potwierdzenia i będzie on dla Ciebie dostępny przez cały okres realizacji projektu – zmiany harmonogramu będą z Tobą konsultowane i będą dla Ciebie widoczne.

*Uwaga: jeśli zapraszasz Edisondę do już trwającego projektu, w którym organizacja pracy została już wcześniej określona (np. używasz konkretnych narzędzi do zarządzania projektem, masz już wstępnie zaplanowane sprinty projektowe, masz sprawdzone kanały komunikacji z innym partnerem np. wdrożeniowym) to na tyle, na ile nie będzie to wbrew efektywności projektu, wpiszemy się w istniejące już ramy lub zaproponujemy modyfikację procesu tak, aby umożliwić synergię między działaniami wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt.

Faza „Discovery” – czyli analiza i określanie kierunków

Bez względu na to, czy w celu zweryfikowania Twojego pomysłu współpracujemy w krótkim Discovery Sprint, czy też rozpoczynamy kompleksowy proces – faza Discovery to dla nas najważniejszy etap projektowy. Tworzymy rozwiązanie dedykowane Tobie 
i Twoim Użytkownikom (wewnętrznym lub zewnętrznym). Nie ma dwóch takich samych organizacji, nie ma dwóch takich samych produktów. Twoi użytkownicy na pewno i z jakiegoś konkretnego powodu różnią się od Użytkowników konkurencji. Jeśli nie oprzemy projektowania na rzetelnych danych, efekty projektu mogą nie być wystarczająco użyteczne dla Twojej grupy docelowej.

Długość trwania fazy Discovery zależy od stopnia złożoności projektu – może ona trwać kilka dni, ale zdarza się, że faza „odkrywania” trwa nawet do kilku tygodni. Może być też podzielona na etapy i następować zawsze przed rozpoczęciem projektowania kolejnego fragmentu produktu lub usługi. To właśnie na tym etapie projektanci Edisondy, wykorzystując narzędzia kreatywne, pogłębiają (do poziomu koniecznego do realizacji wspólnie określonych celów projektu) rozumienie Twojej organizacji, Użytkowników oraz identyfikują luki w wiedzy oraz ew. tworzą propozycje ich uzupełnienia.

*Ważne: z naszej perspektywy, to Ty jesteś ekspertem w zakresie Twojej firmy, produktu lub usługi – naszym zadaniem jest przełożenie wizji Twojej i Twoich Użytkowników na użyteczne narzędzie cyfrowe i to właśnie tu leżą nasze kompetencje. Bez współpracy z Tobą, podstawą do realizacji Twojego projektu byłyby wyłącznie, mniej lub bardziej ogólna, wiedza i doświadczenia projektanta, a to za mało. Na etapie „odkrywania” pozostajemy drużyną, a piłka krąży między nami: weryfikujemy z Tobą przyrosty w naszym rozumieniu Twojego kontekstu tak, aby mieć pewność, że rodząca się koncepcja odpowiada konkretnym realiom – Twoim, Twojej organizacji i Twoich Użytkowników.

Pomimo, iż nasza komunikacja w fazie Discovery dzieje się na bieżąco, na tym etapie możemy także (jeśli Twój kontekst będzie tego wymagał) zaprosić Cię na dłuższy warsztat. Pozwoli to nam razem z Tobą przez ok. 2-4h (lub dłużej, jeśli to będzie potrzebne) skupić się na całości lub konkretnym fragmencie Twojego rozwiązania. Do warsztatu dobierzemy odpowiednią kanwę, czyli strukturę warsztatową, która pozwoli uporządkować wymianę informacji i da nam pewność, że zrealizujemy cele spotkania.

Celem takiego dłuższego warsztatu może być:

 • potwierdzenie, że dobrze rozumiemy potrzeby organizacji i użytkowników,
 • sprawdzenie czy wizja interesariuszy projektu na produkt lub usługę nadal jest spójna,
 • wyłapanie błędów w myśleniu i skorygowanie ich,
 • zmapowanie ścieżek Użytkowników w systemie (i wstępnych kierunków ich optymalizacji),
 • przygotowanie hipotez do badań z Użytkownikami – jeśli Twój projekt przewiduje taki etap,
 • potwierdzenie lub zmodyfikowanie dalszych kroków projektowych w oparciu o wiedzę pozyskaną w fazie Discovery.

Badania z Użytkownikami? – ZAWSZE warto

Jeśli Twoja wiedza o interakcji Użytkowników z Twoim produktem lub usługą jest ograniczona, pozyskanie danych bezpośrednio od grupy docelowej to najlepsze rozwiązanie. Im wcześniej, tym lepiej: nie wiesz – nie zakładaj – zapytaj!

*Jeśli nigdy nie badałeś/aś Twoich Użytkowników i sądzisz, że mimo tego niczym Cię nie zaskoczą – na 99,9% nie masz racji. W portfolio naszych projektów mamy liczne przykłady, w których wyniki badań z Użytkownikami zasadniczo zmieniły myślenie o projektowanych rozwiązaniach. Na przykład produkt funduszy inwestycyjnych dla młodych klientów. Wstępnie „niedyskutowalne” założenie klienta o tym, że oferta powinna być mocno „młodzieżowa” w formie i w języku zostało szybko zweryfikowane przez grupę docelową i określone jako infantylne i nieprzystające do „poważnego” produktu, jakim jest produkt finansowy. Inny przykład to aplikacja dla agentów ubezpieczeniowych. Klient był przekonany, że jego pracownicy „obchodzą” korzystanie z istniejącej aplikacji online, bo ma przestarzały interfejs. Była to do pewnego stopnia prawda (interfejs był przestarzały…) ALE wywiady z pracownikami wykazały, że głównym problemem nie był interfejs aplikacji a… wydajność baz danych. Jeśli agent miał kolejkę klientów do obsłużenia, to zamiast czekać na załadowanie się aplikacji, wolał wysłać faks i nawet najbardziej nowoczesny interfejs nie byłby odpowiedzią na ten problem.

Jak w Edisondzie badamy użytkowników? Odpowiedź brzmi „to zależy”. Najbardziej lubimy rozmowy bezpośrednie (wywiady 1:1, grupy fokusowe, ale też hybrydy tychże, np. w formule tzw. badań dzienniczkowych). Rozmowy z Użytkownikami są mniej lub bardziej ustrukturyzowane, a stopień ich ustrukturyzowania określa scenariusz badań, który opracowujemy, a następnie dopracowujemy z Tobą – chcemy mieć pewność, że wszystkie Twoje najważniejsze potrzeby informacyjne zostaną zaopiekowane w ramach wywiadów.

W niektórych badaniach zależy nam na tym, aby wszyscy badani przeszli dokładnie tę samą ścieżkę, w jak najbardziej kontrolowany sposób. W innych (szczególnie w badaniach tzw. eksploracyjnych) bardziej wartościowe są dla nas luźne dygresje i informacje wzbogacające nasze rozumienie sposobów zachowania Użytkowników.

*W przypadku badań z Użytkownikami spoza Twojej firmy drugim, istotnym dokumentem, który wspólnie opracujemy i skonsultujemy jest tzw. screener, czyli szczegółowy opis grupy docelowej, której reprezentantów zbadamy, np. „5 mężczyzn, 5 kobiet, 45-65 lat, z miejscowości do 250000 mieszkańców, grający w gry komputerowe dłużej niż 5h dziennie” (prawdopodobnie taka akurat grupa docelowa byłaby pewnym wyzwaniem, ale nie takie wyzwania podejmowali już nasi rekruterzy!).

Badania podsumujemy i opracujemy w formie raportu, który omówimy na dedykowanym spotkaniu. Jeśli chcesz usłyszeć głos Twoich Użytkowników „na żywo”, wszystkie wywiady możesz śledzić w czasie rzeczywistym lub skorzystać z nagrań. Jeśli badania z Użytkownikami dotyczą testu prototypu produktu lub usługi, możesz obserwować ekrany Użytkowników. Myślisz, że wszystko w Twoim serwisie jest intuicyjne i zrozumiałe? – sprawdź to. Podczas interpretowania informacji przez Użytkowników ich wyobraźnia jest niemal nieograniczona.

Faza „Ideation”, czyli tworzymy pierwszą koncepcję rozwiązania

Faza koncepcji to moment, w którym na bazie zebranych i przeanalizowanych podczas fazy Discovery informacji (i badań z Użytkownikami, jeśli były elementem procesu) podejmujemy decyzje projektowe. Tworzymy, przedstawiamy i dyskutujemy z Tobą prototypy pomysłów na rozwiązania „to-be”, czyli wypuszczamy „jaskółki” nowego produktu lub usługi, propozycje dot. zmian w modelu biznesowym i wstępne szkice makiet opisujące działanie Użytkowników w projektowanej dla nich rzeczywistości (makiety tworzone są czasem nawet „ołówkiem na papierze” – część projektantów preferuje taki sposób wysokopoziomowej prezentacji rozwiązań).

Ciekawi Cię, jak nasz proces może wspomóc Twoje innowacyjne pomysły?

W fazie Ideation potwierdzamy już nie tylko to, że płyniemy „na Północ” ale istotnie zawężamy koordynaty „długości i szerokości geograficznej” dla projektu. Wybieramy spośród wniosków z analizy i badań te informacje, które w pierwszej kolejności posłużą nam za kompas, a także decydujemy o tych, którymi na ten moment nie będziemy się kierować. Określamy również, która odpowiedź i na jaką potrzebę Użytkownika wejdzie (a która nie wejdzie) do pierwszej wersji rozwiązania, tzw. MVP (minimum value proposition), czyli jaką najważniejszą wartość Użytkownicy dostaną od nas w pierwszej kolejności, a czym na razie nie będziemy się zajmować i ewentualnie zrobimy to później.

 

Faza „Design” – czyli projektowanie przez duże „P”

Być może zastanawiasz się, dlaczego dopiero teraz następuje etap projektowania. Odpowiedź jest prosta: na tym etapie mamy wystarczającą pewność, że projektujemy rozwiązanie z myślą o Twojej organizacji i Twoich Użytkownikach. Bez drogi przebytej do tego punkty, moglibyśmy stworzyć jakieś rozwiązanie, dedykowane jakimś Użytkownikom, spełniające jakieśzałożone funkcje w jakiś sposób. I prawdopodobnie jakoś by to działało. Czy działałoby w sposób optymalny dla Twojej grupy docelowej – słowem, czy spełniłoby oczekiwania Twoich klientów? Być może, ale musielibyśmy mieć naprawdę dużo szczęścia, a przesadna wiara w szczęście nie jest dobrym filarem przyszłego sukcesu inwestycji w innowację.

W zależności od typu projektu, w tej fazie będziemy przedstawiali Ci różnego rodzaju materiały projektowe. W złożonych systemach będzie to z pewnością Architektura informacji, czyli szczegółowy plan Twojego cyfrowego serwisu pokazujący, gdzie będzie można pozyskać dany fragment informacji i jaka ścieżka będzie do niego prowadzić.

Architektura informacji to taki „plan mieszkania”: “tu będzie łazienka, można do niej dotrzeć z salonu, ale na wszelki wypadek umieścimy też drzwi bezpośrednio przy pokoju dziecięcym, bo badani Użytkownicy sygnalizowali, że jak ich małe dzieci tworzą rękami dzieła sztuki, to powinny mieć bardzo szybki dostęp do bieżącej wody”. Podobnie jest w serwisach internetowych, gdzie planujemy jaką ścieżką dotrzeć do danego miejsca w systemie tak, aby Użytkownik jak najszybciej pozyskiwał dane, których potrzebuje.

Gdy potwierdzimy z Tobą architekturę informacji, uzgodnimy kolejność opracowywania poszczególnych widoków Twojego serwisu (widoków, czyli poszczególnych ekranów widocznych dla Użytkownika podczas poruszania się po serwisie). Projekty widoków otrzymasz w formie makiet lub „klikalnych prototypów”, pozwalających w interaktywny sposób pokazać sposób działania przyszłego, wdrożonego produktu.

W najprostszym rozróżnieniu, w Edisondzie tworzymy 2 rodzaje makiet:

 • makiety funkcjonalne (UX, User Experience): skupiają się na mechanice serwisu – tzn. na funkcjonalnościach dostępnych dla Użytkownika na danym widoku serwisu, czyli co Użytkownik będzie mógł zrobić w danym miejscu w serwisie;
 • makiety graficzne (UI, User Interface): wspierają Użytkownika poprzez wizualne podkreślenie najważniejszych funkcjonalności i tworzą tzw. „look and feel” czyli spójny odbiór interfejsu produktu lub usługi, zgodne z Twoją marką i założeniem co do „klimatu”, w którym chcesz Użytkownika osadzić.

Projektant funkcjonalny (UX) zaproponuje Ci i będzie chciał potwierdzić z Tobą:

 • ważność / hierarchię funkcjonalności – tj. to, co na pewno musi być widoczne z poziomu danego ekranu i do jakich działań Użytkownik powinien mieć dostęp,
 • dla jakich ról w systemie powinny być dostępne dane funkcjonalności (często nie każdy Użytkownik może robić w systemie to samo),
 • liczbę kategorii na listach (i.e. w menu), z których będzie wybierał Użytkownik,
 • liczbę kolumn i wierszy w tabelach, rodzaj danych,
 • długość tekstu, wprowadzanego np. dla nazw produktów na stronie,
 • i inne…

Projektant graficzny (UI) zaproponuje Ci i będzie chciał potwierdzić z Tobą:

 • kolory interfejsu Twojego produktu/usług,
 • fonty (czcionki) używane w Twoim serwisie,
 • sposób wizualnej prezentacji danych – np. rodzaj i wygląd wykresów, ikonografię,
 • rozwiązania wspierające czytelność serwisu (szczególnie gdy interfejs zawiera dużą ilość danych, np. w ERP, systemach szpitalnych, systemach księgowych, etc.),
 • docelowy wygląd komponentów w Twoim serwisie (oraz, jeśli na to się umówiliśmy, opracuje wszystkie komponenty wykorzystane na makietach w spójną bibliotekę / design system tak, aby umożliwić zespołowi wdrożeniowemu późniejszą, bezproblemową (roz)budowę Twojego serwisu,
 • spójność z Twoją marką / innymi produktami lub systemami w Twojej firmie.

*Projektant UI prawdopodobnie zapyta Cię o księgę znaku, czyli brandbook – wytyczne dot. standardów graficznych obowiązujących w Twojej organizacji (jeśli istnieją).

Postęp prac makietowych omówimy z Tobą na cyklicznych spotkaniach – możesz zatem nie tylko obserwować jak Twój produkt lub usługa rośnie i nabiera rumieńców, ale także na bieżąco dzielić się uwagami do naszych projektów np. poprzez komentarze bezpośrednio na makietach projektowych, tworzonych przez nas obecnie najczęściej w programie Figma (chyba, że specyfika Twojego projektu wymaga inaczej).

Zapraszając Cię do pliku projektowego, zapraszamy Cię do współtworzenia ostatecznego kształtu Twojego produktu lub usługi. Obiecujemy, że będziemy konstruktywnie dyskutować z Tobą o pojawiających się pomysłach, wykorzystując nasze doświadczenie i potencjał kreatywny.

*Uwaga: nie zawsze się ze sobą zgodzimy – mało tego: być może nawet wśród Twoich interesariuszy nie będzie zgodności co do kierunków proponowanych rozwiązań. W takich sytuacjach zaproponujemy narzędzia, które pomogą nam wyjść z decyzyjnych impasów.

Podpowiedź: jak najwcześniej, a już na pewno na etapie projektowania warto włączyć do zespołu osoby odpowiedzialne za późniejsze wdrożenie projektu (developerów) tak, aby w ramach potencjału Twojej organizacji mogły ocenić techniczną wykonalność rozwiązań, proponowanych przez naszych projektantów. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zespół wdrożeniowy po raz pierwszy widzi zaprojektowany produkt lub usługę cyfrową w momencie, gdy zespół projektowy zakończył już działania. Często kończy się to stwierdzeniem: „no fajne…, ale u nas nie da się tego zrobić” i albo projekt trafia do szuflady, albo tworzone są „zamienniki” rozwiązań, które prowadzą do utraty logiki lub spójności serwisu.

Wdrożenie, czyli narodziny gwiazdy

Jeśli doszliśmy do tego etapu oznacza to, że zaakceptowaliśmy z Tobą makiety serwisu (lub jego części) z dbałością o to, aby był on intuicyjny, zrozumiały, łatwy oraz przyjemny w obsłudze dla Twoich Użytkowników. Mówiąc naszym językiem: zaprojektowaliśmy pozytywne doświadczenie Użytkownika z Twoim produktem cyfrowym lub usługą. Jako zadowolony klient mówisz: „Wdrażamy!”. Co dalej?

Na tym etapie pracy porządkujemy i opracowujemy pliki projektowe tak, aby makiety były intuicyjne, zrozumiałe, łatwe i przyjemne w obsłudze dla zespołu wdrożeniowego. Chodzi o to. aby doświadczenie developerów ze współpracy z naszymi makietami było równie pozytywne, jak zaprojektowane doświadczenie Użytkowników z korzystania z Twojego przyszłego produktu lub usługi. Dopracowywana jest także biblioteka elementów lub design system do przekazania wdrożeniu, jeśli były one przedmiotem zamówienia.

To koniec? Niezupełnie. Nawet, jeśli od początku projektu zespół wdrożeniowy uczestniczył w procesie projektowym, zdarza się, że dopiero na etapie wdrażania odkrywamy jakąś niespójność, techniczną trudność wykonania danego rozwiązania, brakuje komponentu potrzebnego do budowy serwisu lub pojawiają się dodatkowe pytania. W takich sytuacjach wspieramy zespół wdrożeniowy, odpowiadając na pytania lub doprojektowując potrzebne elementy. Pisząc krótko – jesteśmy w kontakcie.

Prawie pewne jest, że jako ostatni etap wdrożenia partner wdrożeniowy zaproponuje Ci przeprowadzenie testów UAT (User Acceptance Tests), czyli testów akceptacyjnych. Testy UAT pozwolą Ci sprawdzić, zaakceptować i odebrać stworzone oprogramowanie (lub jego część). W najprostszych słowach, podczas testów UAT weryfikowane jest, czy dany ekran lub funkcjonalność jest zgodna z umową. Na tym etapie, w przypadku, gdy zostają zidentyfikowane rzeczy do korekty, również wspieramy prace w „swoich” obszarach.

Faza „Market Fit” – czy nasza gwiazda może świecić jeszcze jaśniej?

W tej fazie, jeśli chcesz, monitorujemy funkcjonowanie wdrożonego produktu lub usługi na rynku tak, aby jeszcze lepiej dopasować Twój serwis do potrzeb Użytkowników. Na tym etapie, możemy zaproponować Ci analizę statystyk ruchu na stronie (np. Google Analytics), wywiady z Użytkownikami produktu lub usługi, a przy bardziej zaawansowanym podejściu tzw. heart framework canvas. Dzięki badaniu interakcji prawdziwych Użytkowników z Twoim produktem lub usługą nabywasz wiedzy na temat dalszych kierunków rozwoju Twojego serwisu, już poza MVP.

Poniżej, dla Twojej wygody, opracowaliśmy krótki słownik usability (projektowania użyteczności), zawierający najważniejsze pojęcia, które pojawiły się w tym artykule i które mogą pojawić się także we współpracy z Edisondą – znając je, nie zaskoczy Cię żargon projektowy i będziesz dokładnie wiedzieć, w którym miejscu procesu projektowego obecnie się znajdujesz.

Jednocześnie, jeśli po tej lekturze czujesz, że chcesz dowiedzieć się więcej o Edisondzie i naszym sposobie pracy, interesujeszsię szkoleniem UX lub chcesz omówić możliwości ewentualnej współpracy przy Twoim produkcie lub usłudze (nawet, jeśli to dopiero etap pomysłu) – zapraszamy do kontaktu!

Glosariusz projektowy

User Experience – Ogólne doświadczenie, które użytkownik ma podczas interakcji z produktem lub usługą.

Fazy projektowe – Różne etapy, przez które przechodzi projekt od początku do końca – nie wszystkie opisane w artykule muszą zaistnieć w Twoim projekcie.

Faza Discovery – Początkowa faza pogłębienia zrozumienia celów i zakresu projektu.

Faza Ideation – Faza, w której zachodzi burza mózgów i konceptualizacja.

Faza Design – Faza skoncentrowana na projektowaniu całości rozwiązania – spodziewaj się makiet UI/UX i prototypów.

Faza Wdrożenia – Faza implementacji lub wdrożenia produktu lub usługi.

Faza Market Fit – Faza skoncentrowana na dopasowaniu wdrożonego produktu do rynku.

Kick-off – Spotkanie między Twoim zespołem i zespołem Edisondy, które oznacza oficjalny początek projektu.

Zakres projektu – Zakres tego, co obejmie projekt

Harmonogram projektu – Plan realizacji projektu w czasie (co / kiedy / na kiedy)

Kanwa warsztatowa – Ramy / struktury, używane podczas warsztatów do nadania kierunku dyskusji

Warsztat projektowy – Wspólna sesja do rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem.

Warsztat Co-Creation – Wspólne projektowanie z udziałem różnych interesariuszy.

Screener – Kwestionariusz lub narzędzie używane do identyfikacji odpowiednich uczestników badań.

Scenariusz badań – Ustalony plan przeprowadzenia badań użytkowników.

MVP – Najprostsza wersja produktu / zmiany, która może być wypuszczona.

Architektura informacji – Struktura i organizacja informacji w produkcie.

Makiety funkcjonalne (UX – User Experience) – makiety skoncentrowane na mechanice serwisu, tzn. na funkcjonalnościach dostępnych dla Użytkownika na danym widoku serwisu, czyli co Użytkownik będzie mógł zrobić w danym miejscu w serwisie.
Makiety graficzne (UI – User Interface) – wspierają użytkownika poprzez wizualne podkreślenie najważniejszych funkcjonalności serwisu, tworzą tzw. „look and feel”.

Look and Feel – ogólne odczuwalne wrażenie jakości produktu.

Biblioteka elementów / Design System – zestaw gotowych komponentów graficznych do wykorzystania do rozbudowy produktu lub usługi (trochę na zasadzie puzzli).

UAT – ostateczne testy mające na celu upewnienie się, że produkt spełnia potrzeby i wymagania użytkowników.

Zastanawiasz się, jak urzeczywistnić swój innowacyjny pomysł?