Marcin Kręcioch w zarządzie technologicznego Klastra ITCorner

Klaster ITCorner powstał we Wrocławiu w 2012 roku, jako organizacja zrzeszająca lokalne firmy technologiczne. O tamtego czasu sukcesywnie się rozwija, zyskując zasięg ogólnopolski i kolejnych członków. Marcin Kręcioch (Managing Partner, Head of Strategy w EDISONDZIE) uczestniczy w pracach klastra od trzech lat, od marca również jako członek Zarządu. Jak w praktyce działa organizacja?

Katarzyna Czeremańska: Jak działa klaster ITCorner? Co firmy zyskują na członkostwie?

Marcin Kręcioch: Klaster skupia małe i średnie firmy z branży technologicznej. Jest grupą właścicieli, praktyków zarządzających swoimi biznesami, których łączy znajomość, wspólne wartości i życzliwe relacje. To spoiwo jest kluczem do zrozumienia korzyści z bycia w grupie takich, jak wymiana doświadczeń, podglądanie od kuchni różnorakich procesów i korzystanie z szans rynkowych.

Można powiedzieć, że to flotylla barwnych mniejszych jednostek, które razem tworzą ekosystem różnorakich technologii i specjalizacji. W ten sposób wszyscy uczą się od wszystkich i pomagają sobie w rozwoju. Dodatkowo – niezwykle utalentowany i różnorodny skład ekspercki samego Zarządu klastra pokazuje, że obszar technologii i transformacji cyfrowej nie jest domeną jednej grupy specjalizacji, ale wielu spółek tworzących ekosystem wsparcia biznesu. W klastrze tych firm jest już ponad 100. 

KC: Firmy zrzeszone w klastrze często stanowią dla siebie konkurencję. Jak wytłumaczyć fenomen współpracy?

MK: Bez konkurencji nie byłoby zdrowej rywalizacji, ale ona jest realizowana tutaj bardziej jako wsparcie w ramach jednej drużyny. ITCorner stawia duży nacisk na jakość relacji. Miałem okazje przyglądać się rozwiązywaniu różnych problemów i zawsze towarzyszyła im otwartość i życzliwość. Mnóstwo firm współpracuje ze sobą realizując wspólne projekty, wtedy dochodzi do skutecznych synergii, z których warto czerpać inspiracje.

KC: Jaką wartość wnoszą do klastra specjaliści business design?

MK: W ramach stowarzyszenia działa już sporo firm, które nie są klasycznymi software housami. Mamy biznesy produktowe, specjalistyczne (np. AI, machine learning), doradcze, szkoleniowe, prawnicze. Każda z nich doskonale rozumie jakie szanse daje technologia. Zagadnienia poruszane w ramach klastra pokazują też skalę wyzwań u samych klientów, na które remedium staje się teraz właśnie budowanie ekosystemu profesjonalnych usług działających holistycznie.

EDISONDA ma szansę pojawić się tu jako partner, który poprzez narzędzia business design (badania, projektowanie) będzie w stanie te złożone równania rozwiązywać, a potem uczestniczyć w tworzeniu produktów i usług cyfrowych. To się właściwie dzieje już od wielu lat. Z członkami klastra mamy zawiązane silne i wartościowe partnerstwa.

KC: Jak widzisz swoją rolę jako członek zarządu klastra? Co to oznacza dla EDISONDY?

MK: Mam w głowie dwa obszary, które chciałbym poznać bliżej. Pierwszy to tożsamość organizacji oraz jej wpływ na otoczenie. Posłużę się tu metaforą paszportu. Jak ktoś wchodzi do organizacji to jakiego państwa obywatelem pozostaje? Z czego ten kraj jest znany? Jakie ma prawa, przywileje i w jaki sposób może wpłynąć na tę organizację? Drugi aspekt to kwestia siły oddziaływania tej wcześniej wspomnianej flotylli firm na całym morzu, czyli to jakie ciekawe kooperacje i współprace możemy wspólnie budować.

W obu aspektach myślę też o EDISONDZIE. Chcielibyśmy, pracując strategicznie z klientami dostarczać im zawsze kompleksową wartość, na przykład poprzez tworzenie konsorcjów firm o unikalnych kompetencjach czy doradztwo eksperckie w określonym obszarze.

Czym jest ITCorner?

ITCorner to zrzeszenie firm technologicznych z całej Polski. Klaster powstał w 2012 roku we Wrocławiu jako platforma komunikacji, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy firmami IT. W ramach swojej działalności wspiera lokalne społeczności technologiczne i współpracuje z przedstawicielami miast i uczelni, innymi organizacjami oraz podobnie działającymi klastrami. Innymi słowy, ITCorner współtworzy i wspiera lokalne ekosystemy IT oraz bierze udział w budowaniu ośrodków innowacji.

Chcesz się dowiedzieć, jak wdrożyć narzędzia cyfrowe w Twojej organizacji?