MVP – jak zaprojektować i zwalidować Minimum Viable Product? 

Stworzenie koncepcji produktu, który podbije rynek i serca użytkowników, to marzenie wielu przedsiębiorców. Wbrew pozorom można ją przygotować względnie tanio i łatwo. Z pomocą przychodzi MVP.

Zarówno początkujące, jak doświadczone biznesowo osoby marzą o podbiciu rynku nowym, rewolucyjnym produktem. Te pierwsze często idą na żywioł – zakładają startupy, pozyskują środki i liczą się z możliwością porażki. Drugie korzystają ze swojego know-how oraz wieloletnich doświadczeń. W obu przypadkach, przekonanie o atrakcyjności i unikalności pomysłu, często skutkuje pominięciem fazy badań oraz weryfikacji koncepcji.

Jeszcze nie badaliśmy, ale przecież wiemy, że to dobry pomysł

Według profesora Claytona Christensena z Harvard Business School, autora książki „The Innovator’s Dilemma” każdego roku na rynek trafia ponad 30.000 nowych produktów, z czego 80% ponosi klęskę.

W wielu firmach wciąż pokutuje przekonanie, że badania są drogim i zbędnym dodatkiem do fazy tworzenia produktu (co potwierdza raport Growth UX Study, który współtworzyliśmy). Przyczynia się do tego sposób pracy. Gdy produkt miesiącami wędruje od działu do działu, istotne problemy oraz niedopatrzenia zostają zidentyfikowane dopiero w momencie gdy trafia w ręce użytkowników. Najczęściej jest już za późno, by go uratować.

Zamiast decydować się na eksperymenty wysokiego ryzyka i wielomiesięczne wdrożenia niezweryfikowanych pomysłów, warto sięgnąć do koncepcji MVP. Dzięki niej można szybko sprawdzić, jak wizja i wyobrażenia mają się do rzeczywistości.

3 główne przyczyny porażek nowych produktów to:

 • brak zapotrzebowania na rynku,
 • pominięcie fazy prototypowania i testowania,
 • wyznaczenie niewłaściwej grupy docelowej.

Co to jest MVP? Sprzedaj produkt zanim go wyprodukujesz

Strategia Minimum Viable Product powstała, żeby złagodzić twarde lądowanie nowego produktu. MVP jest często mylnie określany mianem tańszej lub gorszej wersji. Tymczasem należałoby traktować go raczej jako pewne ramy testowe.

Persona - MVP - EDISONDA

Powinien oddawać i zawierać kluczowe funkcjonalności. Często w formie dalekiej od perfekcji, ale na tyle funkcjonalnej, by użytkownicy mogli z niego skorzystać. Jak mówi twórca MVP, Jeff Goetleff – głównym celem jest zbieranie danych na temat potrzeb odbiorców. Testowanie produktu w warunkach rynkowych oraz nieustanne formułowanie i weryfikowanie hipotez.

Główne cele MVP to:

 • szybkie sprawdzenie koncepcji z grupą docelową,
 • zweryfikowanie, czy produkt odpowiada na najistotniejsze potrzeby użytkowników
 • zidentyfikowanie kluczowych funkcji.

Fake it, until you make it

W kontekście MVP, ta maksyma sprawdza się całkiem dobrze. Nie ma sensu inwestować w kompleksowe i kosztowne wdrożenie niezweryfikowanych funkcjonalności. Trzeba pogodzić się z tym, że w większości przypadków intuicja, że coś zadziała czy spotka się z ciepłym odbiorem to zdecydowanie za mało.

Istnieje wiele metod skutecznego, niskobudżetowego weryfikowania założeń produktu. Można to zrobić przy pomocy ulotkistrony www czy makiety aplikacji. Dowodem są przykłady wielu wiodących firm, które zaczynały od prostego landing page. Dzisiaj są globalnymi platformami z milionami użytkowników.

Jak zrobił to Dropbox?

Hipoteza: Użytkownicy mają problem z synchronizacją plików i będą skłonni korzystać z usługi online, która im ją zapewnia.

Sposób weryfikacji: Demo video udostępnione w serwisie Digg.

Proces: Demo sprawiło, że lista oczekujących na produkt wzrosła z 5 do 75 tysięcy chętnych.

Jak pracować nad rozwijaniem MVP? Zwinnie i skutecznie.

Kluczowa dla procesu tworzenia MVP jest iteracyjność wprowadzanych rozwiązań. Dzięki badaniom, doskonalenie produktu i testowanie funkcjonalności odbywa się na bieżąco. Czasem nawet z godziny na godzinę. Dzięki temu koncepcja jest kompleksowo weryfikowana. Dodatkowo gromadzone są informacje, które w kolejnych fazach rozwoju mogą stanowić skuteczne argumenty w rozmowach  i negocjacjach z inwestorami. Taki sposób pracy wymaga ścisłego współdziałania zespołu oraz sprawnej wymiany wiedzy.

Rozwijaniu MVP sprzyja praca w agile’owych sprintach. Wszyscy członkowie zespołów biorą udział w procesie projektowania, testowania i wdrażania. Dzięki temu uczą się od siebie nawzajem, zyskują poczucie sprawczości i pełniejsze zrozumienie produktu. Równocześnie łatwiej przekonać zespół do uczestniczenia w eksperymentach i tak zwanych badaniach – niskobudżetowych, szybkich testach z użytkownikami. Warto przywołać też badania wykazujące, że metodyka Agile ma wskaźnik powodzenia wdrażanych produktów na poziomie 55%, w porównaniu z zaledwie 29% dla wciąż popularnej metodyki Waterfall.

Potrzebujesz wsparcia w rozwoju innowacyjnych produktów i usług?

Zalety MVP:

 • Pozwala w szybki i skuteczny sposób zweryfikować najbardziej ryzykowne hipotezy.
 • Odpowiednio dobrane metody i narzędzia mogą przynieść duże oszczędności.
 • Umożliwia przejście od przetestowanej idei do produktu nawet w 6 tygodni. 

W jaki sposób przygotować strategię MVP?

1. Sprawdź czy rozwiązujesz właściwy problem

Kluczowe jest zidentyfikowanie i zweryfikowanie problemu. Własne przemyślenia i obserwacje nie wystarczą. Rynkowe zapotrzebowanie na produkt powinny potwierdzić badania.

2. Zobacz, co robi konkurencja

Kiedy pojawi się pewność, że problem został właściwie zlokalizowany, należy przygotować benchmark istniejących rozwiązań z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Na ich podstawie można spisać propozycje wartości, które powinny zostać przetestowane.

3. Przyjrzyj się trendom i prognozom

Przyjrzyj się uważnie trendom i prognozom, nie tylko rynkowym, ale i społecznym. Zastanów się w jakim ekosystemie będzie funkcjonował produkt. Rozwój technologii i stan gospodarki mogą być istotnymi czynnikami jego sukcesu lub klęski.

4. Zweryfikuj grupę docelową

Bardzo istotne jest też zweryfikowanie założeń co do grupy docelowej. Przed rozpoczęciem badań jej potrzeb, trzeba sprawdzić, czy na to pewno te właśnie osoby będą odbiorcami produktu. Wiele firm zaczynało od zakładania zbiórek na portalu Kickstarter. Pozwalało to zweryfikować zainteresowanie potencjalnych odbiorców. 

5. Stwórz działający prototyp produktu

Nieodzownym elementem MVP jest prototyp produktu. Wspomniane już landing page, ulotka czy klikalna makieta pozwolą szybko usunąć najbardziej rażące błędy. Dzięki prototypowi błyskawicznie poznasz reakcje i przemyślenia użytkowników.

6. Testuj, poprawiaj i… znowu testuj

Testy są nieodzowne do efektywnego rozwoju produktu. Powinny pojawiać się na wszystkich etapach i być źrodłem cennej wiedzy. 

platforma ecommerce B2B - EDISONDA

Jak robimy to my?

Jako studio projektowo-badawcze często bierzemy udział w pracy nad nowymi produktami. Niezależnie od tego, czy projektujemy platformę komunikacji, nowy produkt IoT, narzędzie e-commerce czy wewnętrzny portal klienta, staramy się stosować dobre praktyki.

 • Często rozpoczynamy proces od szeroko zakrojonych badań eksploracyjnych, pozwalających zweryfikować hipotezy dotyczące grup docelowych oraz potrzeb użytkowników. 
 • Nieodzownym elementem procesu są warsztaty z klientem. Stosowane przez nas techniki design thinking umożliwiają efektywną wymianę wiedzy oraz zmapowanie wizji i założeń biznesowych produktu. 
 • Jeśli projekt tego wymaga, organizujemy badania etnograficzne, aby z bliska przyjrzeć się codziennym problemom i potrzebom użytkowników.
 • Następnie przygotowujemy prototypy i testujemy je w środowisku docelowym lub z wybranymi grupami odbiorców.

Chcesz się dowiedzieć, jak mógłby wyglądać proces w Twojej organizacji?