Programy Rozwojowe

Programy rozwojowe – jak w EDISONDA podchodzimy do szkolenia Twoich pracowników

Robisz sobie „prasówkę” do kawy? AI, VR, AR, optymalizacje, cyfrowa gospodarka… Gdy konkurencja dyszy w kark, rynek zmienia się jak w kalejdoskopie, a przełom technologiczny ogłaszany jest co kwartał, łatwo ulec wrażeniu, że zostajesz w tyle. Nie warto ulegać panice.  

Ani też bezkrytycznie ufać reklamom i prospektom tzw. narzędzi pudełkowych. Nawet najgenialniejszy system wymaga dopasowania z waszymi procesami, kalibracji i zrozumiałej komunikacji. Potrzebny jest w firmie ktoś, kto będzie pracował z nowym rozwiązaniem i podejmował niezbędne decyzje. Krótko mówiąc – potrzebne będą kompetencje, a te zyskać można właśnie poprzez programy rozwojowe. Najbardziej aktualne umiejętności wymagają zdecydowanie więcej niż 1,5 minutowy filmik na YouTube, czy nawet 40-minutowy onboarding.  

Skąd wziąć dobrych specjalistów?

Możesz zatrudnić ekspertów, o ile zaproponujesz im konkurencyjne warunki i poświęcisz czas na ich wdrożenie w realia Twojej firmy. Możesz skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanej firmy, doświadczonej w dostarczaniu usług, czy we wdrażaniu interesujących Cię rozwiązań. Możesz wreszcie wykształcić ich sobie sam, rozwijać kompetencje cyfrowe i kreatywne wewnątrz zespołu np. poprzez programy rozwojowe.

Bogata oferta kursów zawodowych i studiów podyplomowych, krajowych i zagranicznych, stacjonarnych i zdalnych, umożliwia doszkolenie pracowników w wielu obszarach. Jednak znalezienie programów, które uczą tego, czego potrzebujecie, łączących teorię z praktyką, umożliwiających natychmiastowe wdrożenie nabytych kompetencji w działaniu firmy, z rozsądnym budżetem i nietrwających dwa semestry… i frytki do tego? Niełatwe, ale możliwe.

Bar sałatkowy czyli nasze Programy Rozwojowe

Od kilku lat mam w EDISONDA przyjemność rozwijać i wdrażać ofertę dedykowanych szkoleń i programów rozwojowych dla firm, z którymi współpracujemy w Polsce i na rynku europejskim.

Testowaliśmy różne podejścia, zaczerpnięte z uczelni, z którymi współpracują nasi pracownicy, jak i z kursów i szkoleń, które sami kończyliśmy, analizując ich mocne i słabe strony. Wraz z zespołem doświadczonych (i zapalonych do dzielenia się wiedzą) badaczy, projektantów i innowatorów, pomagaliśmy zdobyć podstawy wiedzy UX i obsługi branżowego oprogramowania. Wspieraliśmy rozwój projektowania rozwiązań bankowych i usług transportowych. Uczyliśmy, jak planować i prowadzić badania z doradcami biznesowymi i jak projektować logistykę programów budowlano-remontowych. Wdrażaliśmy również zespoły zarządzające w metody planowania rozwoju i cyfryzowania firmy w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Naszą ofertę Programów Rozwojowych przygotowaliśmy jako zdrowy i smaczny, konfigurowalny bar sałatkowy. Spośród oferty ponad 60 modułów szkoleniowych możesz wybrać swoją porcję wiedzy, dopasowaną do apetytu i potrzeb zespołu, który chcesz rozwijać.

Moduły, w zależności od grupy docelowej i wymaganego poziomu praktyczności, trwają od 1 do 3 godzin. Przykładowo moduł dotyczący zarządzania zmianą dla członków zarządu oferujemy w formie 2 godzinnych spotkań, podczas gdy dla członków zespołu projektowego moduły z częścią praktyczną trwają łącznie 6 godzin i kończą się stworzeniem wstępnego planu działań.

 

Na tej samej zasadzie moduł na temat pracy z briefem i planem badawczym na poziomie taktycznym (dla liderów zespołów i project managerów) trwa 1,5 godziny, a dla badaczy i projektantów – 3 godziny, włącznie z przygotowaniem omawianych dokumentów. Zatem konkretny program rozwojowy składa się z kilku lub kilkunastu modułów, wybranych z oferty zgodnie z potrzebami firmy i dostępnym budżetem czasowo-finansowym.

Dodatkowo klienci decydują o liczbie godzin mentoringu, niezbędnego do realizacji zamierzonych efektów. Na ogół jest to 15-20 godzin na uczestnika. W tym czasie pracownik realizuje w swojej firmie projekt, korzystając z konsultacji mentora, specjalizującego się w danej dziedzinie i branży.

Twoja własna wyższa szkoła jazdy

Jak Programy Rozwojowe wyglądają w praktyce? Zaczynamy od sprecyzowania, czego potrzebuje nasz klient. Nie wymagamy, by lider zespołu czy członkowie zarządu dokładnie określili sylwetkę absolwenta programu rozwojowego. Pomagamy zdiagnozować jakich kompetencji brakuje w zespole, na jakich możemy budować, jakie efekty chce osiągnąć firma po zakończeniu programu.

Formy kształcenia, dokładny program i czas dobieramy do potrzeb i możliwości firmy i pracowników, którzy wezmą w tym udział. Teorię ilustrujemy przykładami z naszego portfolio projektowego, kluczowe umiejętności ćwiczymy na zajęciach. Nasi mentorzy czuwają nad jakością projektów realizowanych przez uczestników programu.

Monitorujemy postępy uczestników, reagujemy na informację zwrotną i certyfikujemy poziom ukończenia programu.

Programy rozwojowe

Jeśli widzimy taką potrzebę – wskazujemy w jakich obszarach warto doszkalać zespół, by mógł pracować bardziej efektywnie i samowystarczalnie.

W efekcie otrzymujesz własny program rozwojowy (lub programy rozwojowe), dopasowany do twojej organizacji, z jakością gwarantowaną przez firmę obecną na rynku od 15 lat i ekspertów-praktyków, którzy współpracują z biznesem i uczelniami wyższymi.

Czy opłaca się inwestować w rozwój pracowników?

 Trzy lata temu rozpoczęliśmy rozmowy o sposobie zwiększenia dostępności usług projektowych na potrzeby zespołów bankowych. Chodziło o wsparcie zarówno projektów ulepszania usług dla klientów, jak i tych zespołów, które tworzą i modernizują systemy dla pracowników. Jako deficytowe zostały zidentyfikowane kompetencje projektowe i to na tym obszarze skupiliśmy się, budując programy rozwojowe.

W 2023 roku w programie prowadzonym dla BNP Paribas Bank Polska prowadzonym przez 9 trenerów udział wzięło 14 uczestników, którzy w 12 tygodni uczestniczyli w  40 godzinach szkolenia i odbyli 20 godzin spotkań z mentorami, angażując co najmniej drugie tyle czasu pracy własnej nad projektowanym rozwiązaniem.

W każdej edycji 5 osób uczestniczy w 3 cyklach warsztatowych, podczas których zdobywa wiedzę z zakresu zbierania i analizy potrzeb użytkowników i potrzeb biznesowych, projektowania procesów i oprogramowania, wykonawstwa i testowania prototypów. Każdy cykl składa się z części teoretyczno-ćwiczeniowej oraz indywidualnej pracy nad projektem, wspieranej przez mentora. Uczestnicy i opiekunowie po stronie banku na bieżąco otrzymują informacje z monitoringu postępów. W efekcie po 3 miesiącach każdy uczestnik kończy program nie tylko z opracowanym prototypem rozwiązania dla jednego z bieżących problemów projektowych, ale też z certyfikatem nabytych kompetencji i planem dalszego rozwoju.

 

„Jestem nowa w tym obszarze, dlatego cieszę, że program dał mi możliwość szybszego wejścia w temat. Do tej pory zebranie wymagań i potrzeb opierałam najczęściej na rozmowach z użytkownikami biznesowymi. Teraz bardziej świadomie podchodzę do potrzeby i realizacji rozmów (badań) z użytkownikami końcowymi. Widzę, że mogą dać duży wkład w sam projekt.” „Samodzielność jest dla mnie bardzo ważna, dlatego doceniam, że forma szkolenia była na tyle elastyczna i nienarzucona z góry, że mogłam pewne rzeczy zrobić sama, a potem mieć możliwość zadawania mentorom konkretnych pytań. Projekt, nad którym pracowaliśmy w trakcie szkolenia, został już doceniony przez mój zespół projektowy. Największe zaskoczenie wywołał interaktywny prototyp, dotąd panowało u nas przeświadczenie, że tworzenie prototypu jest zbyt czasochłonne i nieopłacalne.”

Programy Rozwojowe – czy uczestnicy są zadowoleni?

AMS to globalny lider w zakresie usług rekrutacji i outsourcingu (leading global provider of talent acquisition services), którego od lat wspieramy w zakresie tworzenia i optymalizacji rozwiązań cyfrowych.

W związku z rozwojem portfolio zespół Digital Automation dwukrotnie korzystał z naszego wsparcia poprzez Programy Rozwojowe.

Ostatnia edycja, prowadzona w całości w języku angielskim, obejmowała wyszkolenie 2 analityków w zakresie badań użyteczności, w tym m.in. zbierania wymagań, testowania rozwiązań, benchmarkingu i formułowania rekomendacji projektowych.

Oboje uczestników korzystało zarówno ze szkoleń teoretyczno-praktycznych, jak i ze wsparcia mentorów, z sukcesem realizując różne typy badań.

Liderka uczestników programu doceniła widoczny przyrost ich kompetencji i samodzielności. Przekazała również informacje o zadowoleniu z otrzymanych wyników i rekomendacji od product i project ownerów, dla których uczestnicy programu wykonywali badania.

Programy Rozwojowe od kuchni

Pracujemy nad poszerzaniem oferty, obecnie wprowadzając wątki dotyczące sztucznej inteligencji . Aktualizujemy kursy o przykłady z własnej praktyki biznesowej i projektowej, zmiany prawne i innowacje narzędziowe. Nowe moduły testujemy na własnych pracownikach, zbierając uwagi i pomysły na udoskonalenia.

Monitorujemy jakość pracy mentorów i rozwijamy warsztat, tworząc i cyfryzując własne narzędzia. Nieocenionym źródłem pomysłów i uwag są nasi klienci i uczestnicy szkoleń, od których zbieramy feedback i analizujemy go na bieżąco.

Jesteś zainteresowany szkoleniem dopasowanym do potrzeb twojej firmy? A może chcesz zbudować własny program lub programy rozwojowe?

Porozmawiajmy o programie rozwojowym dopasowanym idealnie do Twojej organizacji

  Czy chcesz otrzymywać najnowsze informacje związane z tematyką business and innovation desing, a także informacje o działaniach Edisondy, naszych projektach i ofercie?

  Wybierz kanał, w którym możemy się z Tobą skontaktować (zgoda jest dobrowolna):

  Dane podane w formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Tobą lub jeżeli wyraziłeś zgodę również w celu wysyłania informacji handlowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.

  Michał Madura
  Senior Business Design Consultant


  +48505016712  +48505016712