e-commerce street

Czy twój sklep online nadąża za zmianami rynku e-commerce i oczekiwaniami użytkowników? Kiedy i jak to sprawdzić?

Wedle raportu E-commerce w Polsce 2022 opracowanego przez Gemius we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu oraz IAB Polska, odsetek internautów, którzy deklarują kupowanie online wynosi obecnie 77%. 

Z kolei PwC prognozuje, że wartość rynku e-commerce w Polsce wyniesie 187mld PLN w 2027 roku, co oznacza wzrost o 94 mld PLN na przestrzeni lat 2021-27. Analitycy PwC wskazują na kilka czynników wzrostu oraz zjawisk, z którymi już mamy do czynienia lub będziemy mieć w najbliższych latach. Wśród nich wymieniają nowe technologie – ciągłe pojawianie się innowacji w zakresie budowania lepszych doświadczeń zakupowych klientów oraz dalszą wymianę pokoleniową: większy udział w ogólniej konsumpcji będą miały pokolenia digital natives, dla których zakupy w internecie są naturalną czynnością.

Obserwowane zjawiska i trendy wpłyną na to jak będą projektowane sklepy internetowe: właściciele sklepów online chcący podążać za potrzebami rynku, będą rozwijać swoje sklepy o nowe funkcjonalności czy procesy, dla przykładu nowe metody płatności i coraz uważniej wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania digital natives. A jak wygląda obecnie perspektywa klienta końcowego e-commerce?

Oczami klienta: co najbardziej doskwiera użytkownikom sklepów internetowych?

Okazuje się, że doświadczenia użytkowników nie zawsze są przyjemne, proces zakupów nie zawsze przebiega płynnie i zgodnie z oczekiwaniami, a droga do finalizacji zakupów bywa wyboista.

Autorzy badania, którego wyniki prezentuje raport E-commerce w Polsce 2022 poprosili użytkowników, którzy kiedykolwiek robili zakupy przez internet na urządzeniu mobilnym o wskazanie sytuacji, z którymi się spotkali podczas zakupów.

Wyniki badania wskazują, że 34% użytkowników spotkało się z niewygodnymi formularzami. Na drugim miejscu znalazło się niedostosowanie stron zakupowych do urządzeń mobilnych30% użytkowników wskazało na ten problem. 23% osób wskazało na bolączkę zbyt małych liter. 22% zadeklarowało problemy z dokonaniem płatności, 15% spotkało się z niewygodnym sposobem płatności. Co piąty użytkownik kupujący na urządzeniu mobilnym wskazał na niedogodność braku aplikacji mobilnej. 19% narzeka na zbyt dużą liczbę czynności / operacji, które trzeba wykonać podczas zakupów.

Niektóre bolączki są częściej wskazywane przez konkretne grupy e-konsumentów. Osoby po pięćdziesiątce częściej wskazują na zbyt małe litery. Najmłodsze osoby częściej narzekają na brak aplikacji mobilnej oraz niewygodny proces płatności – a przypomnijmy, że to oczekiwania najmłodszej grupy będą grały coraz większą rolę.

Co w takim razie, aby klienci pokochali Twój sklep?

To samo badanie firmy Gemius wskazuje, że 35% e-konsumentów wybiera konkretny sklep internetowy ze względu na wcześniejsze pozytywne doświadczenia. Bez dobrego User Experience i Customer Experience ani nie przyciągniesz, ani nie utrzymasz przy sobie klientów.

Dlatego warto skupić się na rozwijaniu doskonałego User i Customer Experience. Jak się za to zabrać? Jak sprawić by doświadczenie zakupów w twoim sklepie internetowym było przyjemne i płynne? Co robić by powyższe bolączki nigdy nie stały się udziałem twojego klienta? Jak kreować satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika i dzięki temu zwiększać konwersję na sprzedaż?

Najlepszą drogą, zamiast robić to w ciemno, jest przeprowadzenie badań lub analiz i oparcie dalszych działań o konkretne dane i rekomendacje pozyskane w ich toku.

Badania UX w e-commerce: wachlarz metod

Jest szereg metod badawczych wykorzystywanych w kontekście dla e-commerce, które pozwolą ci zaprojektować, zbudować, rozwinąć i udoskonalić twój sklep internetowy, a w konsekwencji pomogą ci ugryźć jak największy kawałek rynkowego tortu w twojej branży.

Testy użyteczności, audyt użyteczności, service safari, card sorting, tree testing, analityka webowa – wachlarz metod, którymi dysponujemy jest ogromny, a każda z nich znajdzie zastosowanie w określonych okolicznościach lub na innym etapie rozwoju twojego sklepu.

O zastosowaniu części z tych metod pisałam w moim artykule Badania UX w e-commerce – która metoda sprawdzi się u Ciebie? O badaniach z użytkownikami w e-commerce przeczytasz w artykule Emilii Niteckiej Badania z użytkownikami w e-commerce – kiedy ich potrzebujesz? Klienci, którzy potrzebują kompleksowej diagnozy swojego sklepu online, chcieliby sprawdzić czy ich sklep jest zgodny z obowiązującymi dobrymi praktykami i standardami projektowania, a w konsekwencji czy zapewni doskonałe user experience, często wybierają audyt użyteczności.

Na czym polega audyt użyteczności?

Audyt użyteczności to inaczej ocena ekspercka twojego sklepu online. Audyt ma na celu sprawdzenie użyteczności aplikacji zakupowej lub sklepu internetowego i jego zgodności z dobrymi praktykami projektowania User Experience, zwanymi inaczej heurystykami. Doświadczony ekspert przechodzi w serwisie lub aplikacji przez te same procesy i zadania, jakie zwykle realizuje użytkownik i ocenia zgodność sklepu online z heurystykami.

Ekspert testuje w poszukiwaniu zarówno rozwiązań podnoszących użyteczność, jak i błędów czy aspektów wymagających poprawy. Oczywiście postępuje w sposób systematyczny i zgodnie z określoną procedurą. Audyt użyteczności obejmuje przejście poznawcze oraz przejście heurystyczne.

Przejście poznawcze (cognitive walkthrough) to przegląd kluczowych dla serwisu lub aplikacji ścieżek i procesów. W przypadku e-commerce będzie to przede wszystkim proces zakupowy, ale również inne procesy, np.: zakładanie konta czy proces zwrotu. Ekspert symuluje wizytę w sklepie internetowym, próbując zrealizować te procesy i odnotowuje wszystkie błędy interfejsu czy trudności, jakie napotka po drodze.

Przejście heurystyczne (heuristic walkthrough) to ocena czy strona lub aplikacja zakupowa jest zgodna z tzw. heurystykami, czyli zestawem dobrych praktyk projektowania interfejsów, które opisuję dalej. Jako rezultat audytu otrzymujesz od eksperta wyczerpującą listę wychwyconych błędów lub niedoskonałości systemu wraz z rekomendacjami sposobów ich poprawy.

Co to są heurystyki Nielsena?

Na początku lat 90. Jakob Nielsen oraz Rolf Molich, światowej sławy specjaliści w dziedzinie użyteczności opracowali 10 heurystyk, czyli podstawowych zasad w dziedzinie projektowania interakcji.

Tych 10 punktów z czasem stało się elementarzem projektantów i badaczy user experience oraz wszystkich, którzy są zaangażowani w proces projektowania interfejsów i tworzenia produktów cyfrowych. Heurystyki brzmią tak:

 1. Pokazuj status systemu
 2. Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością
 3. Daj użytkownikowi kontrolę i poczucie wolności
 4. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność
 5. Zapobiegaj błędom
 6. Pokaż, zamiast zmuszać do zapamiętania
 7. Elastyczność i efektywność
 8. Dbaj o estetykę i umiar
 9. Zapewnij skuteczną obsługę błędów
 10. Zadbaj o pomoc i dokumentację

Co oznaczają te zasady?

Pokazuj status systemu. Użytkownik czuje się bezpiecznie, gdy zna aktualny status systemu. Dlatego należy zawsze na bieżąco informować użytkownika o tym, co aktualnie się dzieje. Jeśli użytkownik wprowadził jakieś dane lub wykonał jakąś akcję i system potrzebuje czasu by pokazać rezultat, interfejs go o tym informuje, na przykład wyświetlając pasek postępu.

Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością. Ta heurystyka mówi o tym, że system powinien komunikować się językiem naturalnym, zrozumiałym dla użytkownika i znanym ze świata realnego, np. nie używać specjalistycznego żargonu.

Daj użytkownikowi kontrolę i poczucie wolności. Przy przypadkowym wykonaniu jakiejś akcji w systemie, użytkownicy potrzebują poczucia, że jest dostępna możliwość odwrotu. Poczucie, że przypadkowo dokonało się akcji nieodwracalnej lub utknęło się w systemie wywołuje frustrację użytkownika. Przyciski pozwalające na anulowanie lub cofnięcie działania przywracają użytkownikowi poczucie kontroli nad tym co robi w systemie.

Trzymaj się standardów i zachowaj spójność. Trzymanie się konwencji obowiązujących w branży, stosowanie znanych sprawdzonych wzorców ułatwia użytkownikowi korzystanie z systemu i pomoże ci uniknąć niepożądanego przeciążenia kognitywnego użytkowników.

Zapobiegaj błędom. Najlepiej zawczasu zapobiegać pomyłkom użytkownika w systemie. Ostrzeżenia wyświetlane użytkownikom czy okna potwierdzenia intencji wykonania akcji pełnią tutaj istotną rolę.

Pokaż, zamiast zmuszać do zapamiętania. Możliwości ludzkiej pamięci krótkoterminowej nie są nieograniczone. Nie każ zapamiętywać użytkownikowi tego co widział kilka kroków wcześniej, unikaj obciążania pamięci użytkownika. Pomoc oferuj kontekstowo, zamiast kazać czytać i zapamiętywać długie tutoriale.

Elastyczność i efektywność. Personalizacja, customizacja czy skróty klawiaturowe zapewnią większą efektywność korzystania z systemu.

Dbaj o estetykę i umiar. Zarówno treść, jak i elementy UI powinny koncentrować się na tym co ważne. Nie zarzucaj użytkownika zbędnymi tekstami czy elementami, które mogą go niepotrzebnie rozproszyć.

Zapewnij skuteczną obsługę błędów. Komunikaty błędów powinny być zrozumiałe, wyjaśnić użytkownikowi co się wydarzyło i oferować możliwe rozwiązanie.

Zadbaj o pomoc i dokumentację. Najlepiej by system tak prowadził użytkownika, aby użytkownik nie potrzebował pomocy. Dostęp do pomocy jednak musi być łatwy, a w razie potrzeby użytkownik powinien mieć możliwość sięgnięcia do wskazówek. Wskazówki najlepiej pokazywać w kontekście konkretnego działania.

Każda z tych zasad może się wydawać dość ogólna i bardzo pojemna. Co w praktyce kryje pod tymi 10 wytycznymi? Jak je interpretować w kontekście e-commerce?

Nasze podejście: E-commerce Health Check

W EDISONDZIE, bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach w pracy z klientami z branży e-commerce, realizacji audytów sklepów internetowych i opierając się na heurystykach, opracowaliśmy naszą autorską metodę na audyt e-commerce o nazwie E-commerce Health Check.

e-commerce - EDISONDA

E-commerce Health Check to rozbudowana lista heurystyk obejmującą ponad 130 kryteriów pogrupowanych w 7 kluczowych dla e-commerce obszarów. Lista pozwala nam wychwycić maksymalnie dużo błędów interfejsu i obszarów do poprawy, dzięki czemu jesteśmy w stanie trafnie zdiagnozować kondycję i stan „zdrowia” badanego sklepu.

Jaki jest zakres E-commerce Health Check? 

Realizując E-commerce Health Check sprawdzamy 7 obszarów. W ramach każdego z obszarów sprawdzamy zgodność z kilkunastoma kryteriami właściwymi dla obszaru.

Strona główna i nawigacja. Przyglądamy się różnym aspektom strony głównej wpływającym na doświadczenie kupującego: od szybkości ładowania strony, przez klarowność w komunikowaniu głównego celu strony, copy etykiet nawigacji, liczbę elementów nawigacji, aż po dokładną analizę zgodności poszczególnych elementów interfejsu z heurystykami.

Wyszukiwanie produktów i strona produktowa. Sprawdzamy wyszukiwarkę i jej zgodność ze standardami projektowania. Analizujemy rezultaty wyszukiwania i ich sposób prezentacji. Przyglądamy się listom produktów, kategoriom produktowym, ich pojemności oraz układowi.

Rejestracja, logowanie i konto użytkownika. Analizujemy procesy rejestracji i logowania. Duży nacisk kładziemy na bardzo dokładną weryfikację zgodności formularzy rejestracyjnych z dobrymi praktykami projektowania, kwestię walidacji danych i poprawnego prowadzenia klienta przez proces w przypadku wystąpienia pomyłek użytkownika w trakcie wprowadzania danych do formularza.

Proces koszykowy. Poddajemy ocenie każdy etap procesu, od dodania produktu do koszyka, przez widok koszyka, dostawę i płatność, podsumowanie. Spoglądamy na proces koszykowy również całościowo i sprawdzamy jego zgodność z obowiązującymi standardami.

Zwroty, kontakt i pomoc. Przyglądamy się użyteczności w procesach zwrotu czy kontaktu ze sklepem. Sprawdzamy, jak wygląda w sklepie proces inicjowania zwrotu i co się dzieje dalej.

Wymagania ogólne. Przyglądamy się ogólnej czytelności strony, treściom, copy, sposobowi prezentowania zdjęć, grafik i innych materiałów na całej stronie czy choćby temu jak zachowuje się okienko z cookies.

Wymagania specyficzne dla mobile. W przypadku audytu mobile, analizujemy, czy sklep jest dostosowany do urządzeń mobilnych. Testujemy jak sklep się zachowuje przy różnych wielkościach ekranów, czy odstępy między elementami interfejsu są prawidłowe, sprawdzamy użyteczność pól elementów aktywnych.

Jak wygląda audyt użyteczności metodą E-commerce Health Check krok po kroku?

Etap pierwszy: przygotowanie

Pierwszy etap E-Commerce Health Check obejmuje przygotowania do audytu użyteczności.

Rozmowa z klientem. Zaczynamy od rozmowy z klientem. Chcemy dobrze poznać kontekst, w jakim funkcjonuje sklep online naszego klienta i powody, dla których klient zdecydował się na diagnozę kondycji swojego sklepu. Dopytujemy o wszelkie obserwacje i dane zgromadzone dotychczas przez klienta: czy klient obserwuje problemy z konwersją, porzucenia koszyka albo mierzy się z konkretnymi trudności zgłaszanymi przez klientów do obsługi klienta?

A może nie narzeka na konkretne problemy ze sklepem, ale chce całościowego spojrzenia i zidentyfikowania obszarów, w których można udoskonalić doświadczenie użytkownika, a w konsekwencji zwiększyć również poziom satysfakcji klienta? Jakie są cele długoterminowe klienta?

Ustalamy zakres audytu. Wspólnie z klientem uzgadniamy co będzie przedmiotem audytu użyteczności: aplikacja zakupowa, strona www mobilna czy strona www desktop? W zależności od potrzeb i celów biznesowych klienta, przedmiotem audytu użyteczności może być zarówno jedno, jak i wszystkie wymienione. Zdarza się, klient jest na etapie rozwijania sklepu o nowe funkcjonalności i niektóre opcje są dostępne np. tylko na www i jeszcze czekają na wdrożenie w aplikacji zakupowej. Dodatkowo, już na tym etapie rozmawiamy o tym, które ścieżki użytkownika powinny zostać poddane analizie.

Uzgadniamy formę wyników końcowych. Jeszcze przed rozpoczęciem przez eksperta ewaluacji E-Commerce Health Check omawiamy z klientem formę w jakiej chciałby otrzymać od nas rezultaty. Kto będzie odbiorcą wyników? Jakie zespoły będą z nich korzystać? W jaki sposób klient będzie korzystał z wyników? Czy wyniki będą dystrybuowane w organizacji do szerokiego grona? Będą raportowane do zarządu czy będą wykorzystywane przez zespoły projektantów współpracujących ze sobą przy wdrażaniu rekomendacji? A może jedno i drugie? W zależności od odpowiedzi na te pytania, dopasowujemy formę prezentacji wyników, tak aby szczegółowy raport końcowy odpowiadał na potrzeby naszego klienta i jego zespołu.

Etap drugi: realizacja

Jak ekspert pracuje przy E-Commerce Health Check? W telegraficznym skrócie: ekspert przechodzi przez interfejs co najmniej kilkukrotnie. Pierwsze przejście ma na celu poznanie flow i złapanie ogólnego oglądu, jeśli chodzi o zakres analizowanego systemu – w tym przypadku sklepu internetowego lub aplikacji zakupowej. W kolejnych przejściach uwaga eksperta kieruje się już na konkretne etapy procesu zakupowego i konkretne elementy. A jak to wygląda w szczegółach?

Doprecyzowanie badanych ścieżek. W pierwszym kroku realizacji audytu E-Commerce Health Check, po pierwszym przeklikaniu i mając już ogólny ogląd sklepu internetowego dookreślamy szczegółowo jakie ścieżki będziemy analizować. I choć wydawałoby się to banalne – bo przecież w każdym sklepie użytkownik po prostu wybiera produkt, wkłada go do koszyka, płaci a potem tylko czeka na paczkę – w praktyce takie nie jest. Każdy sklep online ma swoją specyfikę i okazuje się, że na przestrzeni całego user journey użytkownicy mogą przebywać różne ścieżki.

Dla przykładu, w przypadku zakupów w optycznym sklepie internetowym pojawi się zarówno ścieżka zakupu okularów korekcyjnych na podstawie recepty od lekarza, zakup oprawek do okularów korekcyjnych wraz z umówieniem badania wzroku, jak i najprostsza ścieżka zakupu gotowego produktu okularów przeciwsłonecznych. Inny przykład?

W przypadku zakupów w sklepie odzieżowym i chęci zwrotu produktu inaczej może wyglądać ścieżka informowania sprzedawcy o chęci zwrotu oraz cały proces zwrotu towaru w przypadku użytkownika zalogowanego i użytkownika, który zakupił towar jako gość. Dlatego definiujemy dokładnie ścieżki, ich warianty oraz poszczególne zadania, które realizuje użytkownik w systemie. To te ścieżki i zadania sprawdzi ekspert realizujący audyt.

Przejście poznawcze i heurystyczne. Najpierw realizujemy przejście poznawcze. Znając kluczowe ścieżki i zadania, ekspert „wchodzi w buty” użytkownika i symuluje realizację tych zadań w badanym sklepie. Na bieżąco identyfikuje i spisuje błędy, które napotyka. Następnie realizujemy przejście heurystyczne – to najbardziej rozbudowany i szczegółowy element audytu. Ekspert sprawdza zgodność interfejsu z ponad 130 kryteriami dotyczącymi: strony głównej, rejestracji, logowania, konta klienta, wyszukiwania produktów, listy produktów, karty produktowej, koszyka, dostaw i płatności, check out’u, procesu zwrotu, kontaktu i pomocy, wymagań ogólnych i wymagań mobile w przypadku audytu na urządzeniach mobilnych. Podczas przejść spisuje wszystkie zidentyfikowane błędy i niezgodności z heurystykami. Pierwszym rezultatem pracy eksperta jest więc lista błędów interfejsu.

Etap trzeci: raportowanie

Po zrealizowaniu przejść, ekspert rozpoczyna fazę raportowania.

Opis zidentyfikowanych błędów interfejsu. Ekspert szczegółowo opisuje wszystkie błędy interfejsu, jaki napotkał realizując audyt sklepu. Każdy problem użyteczności jest opisywany z osobna i ilustrowany zrzutami ekranu.

Rekomendacje. Najistotniejszy element element audytu. Dla każdego z przedstawionych błędów użyteczności opracowujemy rekomendację rozwiązania. Podpowiadamy co zmienić w interfejsie, jak naprawić poszczególne elementy, aby były użyteczne i przyjazne dla klientów. Dodatkową wisienką na torcie są międzynarodowe oraz polskie benchmarki: pokażemy ci przykłady i inspiracje jak ciekawie i prawidłowo rozwiązywać problemy interfejsu.

Warsztat końcowy. Audyt E-Commerce Health Check zamykamy warsztatem końcowym z klientem. Omawiamy błędy i prezentujemy rekomendacje rozwiązań. Doradzamy, które problemy powinny pójść na pierwszy ogień i zostać rozwiązane w pierwszej kolejności, dyskutujemy o możliwych drogach rozwiązań i odpowiadamy na pytania.

Dlaczego warto zrobić audyt E-Commerce Health Check?

Zyskujesz obiektywne spojrzenie z zewnątrz. Audyt w wersji podstawowej możesz zrobić sam/a, analizując sklep pod kątem 10 heurystyk Nielsena. Nie wpadnij jednak w pułapkę, w jaką nieraz wpadają twórcy produktów cyfrowych. To naturalne, że włożywszy dużo pracy w jakieś rozwiązanie, stajemy się do niego przywiązani. Dlatego obiektywny ogląd osoby niezaangażowanej w projektowanie sklepu jest niezwykle ważny.

Będąc autorem pewnych rozwiązań, trudniej jest ocenić je na chłodno, a tylko chłodna ocena i zidentyfikowanie obszarów do poprawy pozwoli ci udoskonalić sklep, rozwinąć skrzydła i zyskiwać więcej.

Zobaczysz błędy interfejsu, których nie dostrzegałeś/aś wcześniej. Pracując długo z danym produktem przestajesz zauważać pewne rzeczy. Niezależny ekspert wyłapie to, co dla ciebie oraz innych osób bezpośrednio związanych z tworzeniem twojego sklepu – insider’ów stało się już przezroczyste – bo zbyt dużo razy to widzieliście lub omawialiście.

Upewnisz się, że twój sklep online nadąża za obowiązującymi standardami i trendami. Ekspert realizujący audyt zna aktualne standardy i trendy, audyt jest więc realizowany okiem osoby, która na co dzień porównuje ze sobą wiele rozwiązań e-commerce’owych. Dlatego dzięki jego rekomendacjom nie zostaniesz w tyle, a twój sklep nie będzie odbiegał od tego czego aktualnie oczekują e-konsumenci.

Zyskasz kompleksową diagnozę. E-commerce Health Check jest metodą kompleksową. Lista kryteriów, pod których kątem sprawdzamy sklepy jest bardzo rozbudowana – została opracowana na bazie naszych wieloletnich doświadczeń z audytami e-commerce. Oceniliśmy już kilkaset sklepów internetowych metodą E-Commerce Health Check, a listę na bieżąco weryfikujemy i aktualizujemy uwzględniając nowe zjawiska w e-commerce. Żaden istotny obszar sklepu nie zostanie pominięty.

Otrzymasz rekomendacje rozwiązań. Ekspert nie tylko wskaże problemy, ale podpowie ci rozwiązania, które są zgodne z dobrymi praktykami, poprawne i zgodne z aktualnymi trendami. Jasne wskazówki pozwolą ci szybko działać nad skuteczną poprawą i udoskonaleniem sklepu. Dowiesz się, które błędy są palące i stanowią dużą przeszkodę na drodze do zakupu w twoim sklepie, a które są mniej zagrażające i kosmetyczne. Dzięki temu skutecznie ustalisz priorytety i zaplanujesz prace nad poprawą sklepu.

Możesz działać szybko. Audyt realizowany wedle listy kryteriów E-Commerce Health Check jest niezwykle efektywny, bo przynosi mnóstwo wartościowych wniosków w stosunkowo krótkim czasie.

Otrzymujesz wyniki w formie dostosowanej do twoich potrzeb. Formę szczegółowego raportu dopasujemy do twoich potrzeb. Możesz wybrać, czy odpowiada ci szczegółowy raport w formie prezentacji, czy wolisz elastyczny format wyników, który pozwoli twojemu zespołowi współpracować i kontynuować prace nad rozwojem i udoskonalaniem twojego sklepu.

Kiedy robić E-commerce Health Check?

W jakich sytuacjach robić audyt E-commerce Health Check?

E-commerce Health Check jest jak przegląd zdrowia twojego sklepu internetowego – wskaże ci czy oraz którym etapom w procesie zakupowym lub elementom coś dolega. Warto go zrobić, gdy:

 • chcesz się przekonać czy twój sklep jest zgodny z obowiązującymi standardami i oczekiwaniami e-konsumentów,
 • chcesz zbadać kondycję swojego sklepu, przeprowadzić okresowy „przegląd zdrowia” twojego e-commerce,
 • sklep został odświeżony i wchodzisz z jego nową odsłoną,
 • w sklepie wprowadzono zmiany lub nowe opcje, np. nowe metody płatności,
 • zmianie ulegają model biznesowy lub logistyczny znajdujący się pod spodem, a konsekwencją są zmiany w interfejsie,
 • zauważasz konkretne problemy z twoim sklepem, np. analityka wskazuje, że jest problem z jakimiś elementami lub etapami procesu zakupowego,
 • klienci zgłaszają trudności działowi obsługi klienta,
 • chcesz ułatwić użytkownikom korzystanie ze sklepu, zwiększyć satysfakcję swoich klientów i zwiększyć konwersję,
 • lub chcesz osiągnąć kilka z wymienionych celów.

Audyt użyteczności E-Commerce Health Check może występować jako samodzielna metoda, a może być realizowany obok innych metod. W zależności od twoich potrzeb biznesowych i informacyjnych – czyli tego, czego chcesz się dowiedzieć o twoim sklepie dobiera się jedną albo czasem zestaw kilku metod.

Dla przykładu, audyt warto łączyć z analityką webową np. po to, aby śledzić jak zmiany wprowadzone po audycie wpłynęły na konwersję. Z kolei, jeśli chcesz się dowiedzieć jakie motywacje mogą stać za konkretnymi działaniami użytkownika w sklepie i zobaczyć, jak użytkownik reaguje będąc w procesie zakupowym, wtedy warto dołączyć do planu badań wywiady pogłębione lub testy użyteczności.

Jeśli chcesz się upewnić czy metoda E-commerce Health Check odpowie na pytania jakie sobie zadajesz, zapraszamy do kontaktu!

  Czy chcesz otrzymywać najnowsze informacje związane z tematyką business and innovation desing, a także informacje o działaniach Edisondy, naszych projektach i ofercie?

  Wybierz kanał, w którym możemy się z Tobą skontaktować (zgoda jest dobrowolna):

  Dane podane w formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego z Tobą lub jeżeli wyraziłeś zgodę również w celu wysyłania informacji handlowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.

  Michał Madura
  Senior Business Design Consultant


  +48505016712  +48505016712