Badanie serwisów urzędowych – Administrada (RAPORT)

Dobry serwis internetowy urzędu to przede wszystkim platforma ułatwiająca obywatelom rozwiązanie ich problemów. Wychodząc z takiego założenia postanowiliśmy przebadać strony jednostek administracji publicznej. Tak powstała Administrada – kompleksowe i niezależne badanie, którego celem jest nagrodzenie najbardziej przyjaznych serwisów urzędowych.

Administrada bazuje na wieloletnim doświadczeniu projektantów i badaczy User Experience oraz specjalistów związanych z administracją publiczną. Przygotowany przez nas raport jest podsumowaniem obserwacji zebranych w trakcie projektu. Wnioski zostały przedstawione w formie dziesięciu zasad, którymi powinni kierować się twórcy urzędowych serwisów.

„10 zasad Administrady” odnosi się do konkretnych funkcjonalności urzędowych serwisów internetowych. Każdej zasadzie poświęciliśmy oddzielny rozdział. Znajdziesz w nim opinie ekspertów oraz liczne przykłady.

Rozdziały od 1– 5 dotyczą zasad związanych z użytecznością. Poruszamy w nich takie zagadnienia jak konstrukcja strony głównej, nawigacja serwisu czy narzędzia wyszukiwania. Rozdział 6 w całości poświęcony został tematyce dostępności, zwłaszcza jej technicznym aspektom. Część 7 związana jest z estetyką serwisu. Rozdział 8 dotyczy zasady przejrzystości językowej i znajdują się w nim porady dotyczące tworzenia treści. W rozdziale 9 opisaliśmy przykłady rozwiązań, które ułatwiają użytkownikom korzystanie ze strony. W ostatniej części znajdują się porady związane z badaniami użyteczności.

Raport

Użyteczność polskich urzędów