Testy użyteczności

Testy użyteczności realizujemy po to, aby określić czy serwis lub aplikacja są naprawdę użyteczne. Tego typu badania UX będą przydatne przy projektowaniu nowych rozwiązań lub funkcjonalności oraz przy redesignie. 

 

  • Kogo badamy?
    Do badania zapraszamy obecnych lub potencjalnych użytkowników, którzy pod naszym okiem wykonują zadania na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza.
  • Jak prowadzimy testy użyteczności?
    Nasi badacze obserwują reakcje respondentów na każde z zadań i analizują ewentualne trudności. W zależności od potrzeb, testom poddajemy szkice, makiety produktu lub istniejące rozwiązanie. 

Co zyskasz inwestując w testy użyteczności?

Projektowanie EDISONDA

Opisujemy każdy zidentyfikowany problem i rekomendujemy zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone. Wyniki badania i sugestie projektowe przedstawiamy w raporcie, który może później posłużyć jako wskazówka dla projektantów i osób odpowiedzialnych za biznes.

Testy użyteczności niejednokrotnie uzupełniamy o elementy wywiadu pogłębionego (IDI) lub eyetracking, czyli rejestrację ścieżki wzroku użytkownika.

 

Potrzebujesz testów użyteczności swojej strony, sklepu, systemu lub aplikacji?