Doradztwo

Doradztwo, wsparcie strategiczne i stała opieka

Pomagamy w formułowaniu nowych kierunków rozwoju. Analizujemy gotowość organizacji na transformację cyfrową. Wykorzystując autorską metodologię ScouTech, skanujemy światowe rynki w poszukiwaniu innowacji w różnych branżach. Pomagamy budować Living Laby i świadome projektowo zespoły.

Porozmawiajmy!
Usługi i narzędzia

Formę współpracy dobierzemy wspólnie

Zapewniamy najlepsze warunki do podejmowania decyzji biznesowych, dzięki zastosowaniu różnych metod facylitacji. Z powodzeniem kształtujemy wewnętrzne kompetencje firm w zakresie Business Design i User Experience.

Dlaczego?

Doradzaliśmy strategicznie dziesiątkom firm

Pomagamy tworzyć strategie i podejmować decyzje osobom na różnych szczeblach w organizacji – kierownikom zespołów projektowych, product ownerom, product managerom oraz członkom zarządów. Prace realizujemy pełnym zespołem projektowym, któremu przewodzi Project Manager.

Wesprzemy Cię, jeśli potrzebujesz:

  • pomocy w ustaleniu lub zmianie modelu biznesowego,
  • wskazówek do sformułowania celów biznesowych,
  • inspiracji dla rozwoju w nowych kierunkach – innowacji oraz startupów,
  • określenia czynników sprzyjających lub zagrażających realizacji wizji,
  • stworzenia zespołu projektowego oraz przeszkolenia i przygotowania go do pracy.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie audytu dojrzałości cyfrowej lub projektowania innowacyjnych produktów i usług?