Jak start-upy praktykują UX? Growth UX Study (RAPORT)

Obvious fact – każdy start-up tworzący produkty lub usługi potrzebuje User Experience. Problem w tym, że nie wszyscy rozumieją tę dziedzinę w ten sam sposób, a co za tym idzie, nie wszyscy są w stanie w pełni wykorzystać jej potencjał. Jak więc start-upy rozumieją i praktykują UX?

Razem z hubraum, inkubatorem technologicznym Deutsche Telecom przeprowadziliśmy badanie Growth UX Study. Wyniki ankiety oraz wywiadów pogłębionych mocno nas zaskoczyły. Na podstawie odpowiedzi wyodrębniliśmy trzy grupy start-pów: partyzancką, biznesową i zaawansowaną…

Pobierz cały raport i dowiedz się:

  • Do jakiej grupy należy Twój start-up i co z tego wynika
  • Jak inne start-upy rozumieją i praktykują UX
  • Gdzie w strategii biznesowej i tworzeniu innowacji start-upów miejsce użytkownika
  • Dlaczego i jak wykorzystać UX w rozwoju startupu
  • Na jakie trendy w UX warto mocniej zwrócić uwagę w najbliższym czasie
Raport

Raport Growth UX Study