Persony i protopersony

Persona to w uproszczeniu fikcyjna postać reprezentująca typowego użytkownika produktu lub usługi. Narzędzie opisuje jej cele, nawyki i problemy, istotne z punktu widzenia projektowanego rozwiązania.

  • Jak powstaje persona?
    Tworząc persony wykorzystujemy wnioski z badań (np. wywiadów). Podczas analizy zastanawiamy się, dlaczego użytkownik sięgnie po produkt i jaki efekt chce dzięki temu osiągnąć. Wyniki zapisujemy na autorskim canvasie.
  • Jak wygląda persona?
    Staramy się, aby opis był możliwie jak najbardziej szczegółowy. Opisujemy ogólne cechy, tj. problemy, nawyki czy obawy, ale też cechy specyficzne, takie jak wykonywana praca, stanowisko, kompetencje, czy stosunek do innowacji.

Co zyskasz jeśli stworzysz persony?

Persona pozwoli zespołowi empatyzować z użytkownikami, dla których tworzy produkt. Stworzone postacie towarzyszą w dalszym procesie tworzenia produktu, ale też w późniejszych działaniach sprzedażowych i marketingowych, przypominając o perspektywie i potrzebach potencjalnych klientów.

Chcesz opracować persony lub protopersony dla swojego produktu lub usługi?