Customer Journey Map

Customer Journey Map pozwala zarysować ścieżkę użytkownika. Opisuje zadanie, które użytkownik ma do wykonania, podzielone na poszczególne kroki. Dla każdego z kroków określamy tzw. punkty styku, czyli momenty, w których użytkownik ma styczność z produktem cyfrowym. 

  • Jak opracujemy ścieżkę?
    Najczęściej wykorzystujemy tu dane z badań jakościowych, np. wywiadów pogłębionych czy badań etnograficznych. Opisujemy np. oczekiwania użytkownika oraz obawy związane z wykonaniem zadania. 
  • Co nam daje analiza?
    Analizując zbudowaną mapę skupiamy się na tych momentach ścieżki użytkownika, kiedy jego oczekiwania nie są spełnione, identyfikujemy zbędne interakcje użytkownika czy etapy, które trwają niepotrzebnie długo.

Po co Ci Customer Journey Map?

Metoda pozwala nam lepiej zrozumieć proces, przez który przechodzi użytkownik, poznać oczekiwania i trudności, które może napotkać korzystając z produktu.

Rozwijasz produkt cyfrowy?

Opracowując z nami Customer Journey zyskasz wiedzę o tym, na jakie potrzeby użytkownika produkt powinien jeszcze odpowiedzieć.  

Chcesz wykorzystać Customer Journey Map w swoim projekcie?