drEryk aplikacja dla lekarzy EDISONDA

drEryk – redesign aplikacji dla tysięcy lekarzy i pracowników sektora Ochrony Zdrowia

Zbadaliśmy i zaprojektowaliśmy proces wizyty lekarskiej i wystawiania eDokumentów do nowej aplikacji online drEryk eGabinet. Rozwój produktów firmy w zgodzie z User Centered Design to odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku oprogramowań medycznych.

drEryk – twórcy oprogramowania i społeczność pasjonatów

Spółka drEryk S.A. zajmuje się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań IT dla sektora Ochrony Zdrowia. Posiada bogate portfolio produktów i osiemnaście lat doświadczeń.  Z rozwiązań tworzonych przez drEryk S.A. korzystają na co dzień tysiące użytkowników. Jednym z takich produktów jest aplikacja drEryk eGabinet, od początku rozwijana przy projektowym udziale EDISONDY.

drEryk eGabinet EDISONDA

Tło projektu

drEryk eGabinet jest kompleksowym oprogramowaniem do obsługi podmiotów leczniczych, dedykowanym zarówno dużym placówkom, jak i małym praktykom lekarskim. Aplikacja jest przeznaczona dla całego wachlarza zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, pracowników rejestracji, stomatologów, rehabilitantów, kierowników medycznych, itp..

Głównym wyzwaniem stała się jednak jego użyteczność, ponieważ program był projektowany kilkanaście lat wcześniej i działał w środowisku desktopowym.

Przyszedł czas na rozwój – nową technologię, model SAAS, dostęp online i nowoczesny, bardziej intuicyjny interfejs.

Cel: usprawnić proces leczenia Pacjenta

Wyzwanie, z jakim przyszedł do nas klient brzmiało – jak usprawnić proces leczenia pacjenta i sprawić by lekarz mógł koncentrować się przede wszystkim na nim, zamiast rozpraszać skomplikowaną obsługą programu. Oczywiście ważnym aspektem stały się tu też zmieniające się przepisy i wymogi Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Już na początku projektu zaproponowaliśmy badania etnograficzne, które planowaliśmy przeprowadzić w naturalnym kontekście pracy lekarzy, czyli w przychodniach i placówkach medycznych. Naszym zamysłem było stworzenie rozwiązania przyjaznego lekarzom i konsultowanego z nimi na każdym etapie projektowym. 

 

Redesign aplikacji - jak wyglądał proces?

Badania UX

1

IDI - indywidualne wywiady pogłębione z etnografią

Strategia

2

Benchmark, Persony, Customer Journey Map

Modeling

3

Architektura Informacji, Screen flow procesów

Projektowanie UX i UI

4

Prototyp klikalny, Koncepcja graficzna, Identyfikacja marki

Testy użyteczności

5

Zadaniowe testy użyteczności

Design system

6

Opracowanie biblioteki

Jak do tego podeszliśmy?

Badania etnograficzne

Oprócz prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI z lekarzami, chcieliśmy mieć możliwość obserwacji ich codziennej pracy. Z oczywistych względów nie braliśmy jednak udziału w odbywających się wizytach z pacjentami (tajemnica lekarska). Rozmawialiśmy jednak o całym procesie wizyty pacjenta z perspektywy lekarza oraz osób zaangażowanych w ten proces: od rejestracji, przez spotkanie, wystawienie eDokumentów, aż po umówienie kolejnego terminu.

Celem badań etnograficznych było zidentyfikowanie kluczowych kroków procesu i ich naturalnej kolejności, poznanie specyfiki wykorzystania desktopowego programu drEryk Gabinet oraz konkurencyjnych rozwiązań. Istotnym apektem było także zdiagnozowanie czynników, które niepokoją lekarzy przy korzystaniu z programów medycznych dostępnych w chmurze.

Warsztaty

Podczas warsztatów z klientem przekazaliśmy wyniki naszych dotychczasowych prac: główne obserwacje i wnioski pochodzące z badań UX oraz zbudowane na ich podstawie persony użytkownika. Skonfrontowaliśmy je z dotychczasową wiedzą zespołu drEryk, a następnie wspólnie wygenerowaliśmy pomysły i możliwe rozwiązania dla bolączek lekarzy. W trakcie  współpracy skorzystaliśmy między innymi z customer journey map

Koncepcja aplikacji

Wykorzystując wiedzę z badań, warsztatów strategicznych oraz benchmarku, stworzyliśmy architekturę informacji oraz screenflow dla najważniejszych procesów w aplikacji. Zaprojektowaliśmy też pierwsze makiety funkcjonalne oraz koncepcję graficzną dla procesu wizyty lekarskiej. Efekty naszych prac przewarsztatowaliśmy z zespołem drEryk, a następnie przetestowaliśmy z lekarzami. Testom poddaliśmy zarówno koncepcję funkcjonalną, jak i graficzną.

Cała wizyta na jednym ekranie

Czas jednej wizyty lekarskiej, uwzględniającej zarówno wywiad z pacjentem, jak i wypełnienie dokumentacji wynosi około 12-15 minut. Wnioski z badań potwierdzają, że presja czasu jest dla lekarzy sporym wyzwaniem. Od aplikacji oczekują oni maksymalnej funkcjonalności. Jedną z największych wartości aplikacji drEryk eGabinet jest więc dla nich widok wszystkich elementów związanych z wizytą na jednym ekranie, tak aby nie było konieczności scrollowania oraz utrzymanie całej kartoteki medycznej pacjenta “pod ręką”. Były to dla nas cenne spostrzeżenia, których prawdopodobnie nie udałoby się uchwycić, bez rozmów z lekarzami.

Ekrany zaprojektowaliśmy tak, aby maksymalnie skrócić proces, a co za tym idzie czas potrzebny do obsługi narzędzia. Wiele uwagi poświęciliśmy też, aby aplikacja dała możliwość zapobiegania pomyłkom wynikającym z pośpiechu. To wszystko – zgodnie z potrzebami – na jednym ekranie.

Identyfikacja marki drEryk

Podczas prac nad koncepcją graficzną aplikacji, zauważyliśmy potrzebę uporządkowania dotychczasowej identyfikacji wizualnej marki drEryk. Zaczęliśmy od propozycji odświeżonego logotypu, aby potem zaprojektować nową księgę znaku, a w dalszej perspektywie opracować spójną identyfikację dla kolejnych submarek.

Design System

Z naszych doświadczeń wynika, że aplikacjom i systemom o takiej skali powinien towarzyszyć dobrze zaprojektowany Design System, tworzony i rozwijany równolegle. Fundamenty DS powstawały więc na bieżąco podczas prac nad koncepcją graficzną. Opracowaliśmy graficznie wszystkie, potrzebne elementy UI wraz z opisami funkcjonalnymi ich użycia, a następnie wdrożyliśmy je front-endowo. Design system nie tylko ułatwi pracę nad rozwojem aplikacji, ale też skróci time-to-market kolejnych cyfrowych projektów drEryk. 

 

drEryk design system EDISONDA

 

Jakie rozwiązania UX i UI zastosowaliśmy w projekcie dla drEryk?

  • Cała wizyta na jednym ekranie, bez konieczności scrollowania (wywiad z pacjentem, badanie fizykalne, rozpoznanie, zalecenia).
  • 12-kolumnowy fluid grid dla najbardziej optymalnego wykorzystania przestrzeni do prezentacji dużej liczby danych.
  • Tworzenie eRecept – ostatnio wystawione leki są podpowiadane automatycznie.
  • Ergonomiczny proces wystawiania eRecept bezpośrednio w aplikacji, zintegrowany z platformą P1.
  • Rozwiązania zapobiegające spowolnieniu pracy ze względu na problemy z Internetem (zapisywanie draftów, możliwość dokończenia procesów w późniejszym czasie).
  • Dostęp do historii pacjenta bez konieczności przerywania wizyty i wystawiania eDokumentów (wywoływane jednym kliknięciem na bocznym panelu nawigacyjnym).
  • Nowoczesna, a przy tym czytelna oraz zgodna z kontekstem wykorzystania i targetem szata graficzna UI.
  • Minimalizowanie liczby kliknięć – każda funkcjonalność jest projektowana tak, aby wykonanie akcji po stronie użytkownika było jak najszybsze.
  • Kontekstowe podpowiedzi –  wykorzystujemy interaktywne elementy interfejsu, aby podpowiadać i pokazywać odpowiednie informacje we właściwym czasie.
  • Przewidywalny interfejs – dzięki spójności aplikacji i wysokiej „nauczalności” (ang.: learnability) możemy budować nowe funkcjonalności, które nie będą zaskakiwać użytkowników. 

To jeszcze nie koniec

Po pierwszej iteracji prac nad samą aplikacją, pojawiła się przestrzeń do odświeżenia strony internetowej dla marki drEryk oraz jej submarek.

Nowy wizerunek drEryk wymagał spójnej komunikacji, a badania UX oraz wnioski z prac w procesie projektowym wskazały nowe cele biznesowe stojące przed spółką.

Zaprojektowaliśmy przejrzysty i spójny portal, który prezentuje wszystkie produkty drEryk.

Współpraca z EDISONDĄ to gwarancja profesjonalnego podejścia, innowacyjnych metod oraz skuteczności. Stale rozwijamy nasze partnerstwo biznesowe, a wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń przyczynia się do sukcesów, jakie odnosimy. Realizujemy ambitne, perspektywiczne projekty, w których możemy liczyć na merytoryczne i fachowe wsparcie.

Dorota Madej Menedżer ds. marketingu w drEryk

Chcesz się dowiedzieć, jak mógłby wyglądać proces w Twojej organizacji?